De schakelpanelen


Om zaken in en uit te kunnen schakelen, komen er twee schakelpanelen en hebben elk een eigen functie.
Zo is er een schakelpaneel voor het rangeer terrein, die buiten alle schakelaars voor wissels en verlichting voor op het emplacement, ook de bediening van de draaischijf en kranen huisvest.

Dan is er ook nog een schakelpaneel bij het station gedeelte, en heeft naast de schakelaars voor de verlichting ook nog regelaars om verschillende groepen te kunnen regelen in lichtsterkte.
Ook is hier de bediening van de Faller Car baan op aangebracht voor het omzetten van de wissels en het in en uit schakelen van enkele stopplaatsen.

Twee verschillende schakelpanelen, elk met een eigen functie.
Hoe het een en het ander is gemaakt en functioneert, gaan we in dit gedeelte uit de doeken doen.
Omdat er grote verschillen in de schakelpanelen zijn, zullen we deze ook apart gaan beschrijven en maken we ook hier gebruik van een keuze menu.
Dit maakt het makkelijker om zaken wat sneller terug te vinden.

Keuze menu:

Opbouw schakelpaneel "Stad".
Opbouw schakelpaneel "Rangeer emplacement".
Aanpassen draaischijfcontroller.Opbouw schakelpaneel "Stad".


In het stads gedeelte van "Elstsstadt", waar ook de dorpen "Oberkellerberg" en "Unterkellerberg" onder vallen, zijn er verschillende groepen van verlichting.
Er zijn ook diverse groepen voor verlichting waarvan de lichtsterkte regelbaar is.
Buiten deze verlichtingsgroepen zijn ook nog zaken zoals het omzetten van de wissels in de Faller Car baan en het in en uitschakelen van stopplaatsen voor de bus. Het station van "Elststadt" krijgt ook een eigen geluidsmodule waarmee omroepen en station geluiden mee worden gemaakt.
Hoewel het de bedoeling is om dit straks via koploper aan te sturen, is er ook een voorziening om dit handmatig te doen d.m.v. een drukknop.
Al deze zaken worden ondergebracht op het schakelpaneel voor de stad.


Wordt vervolgt...


Keer terug naar menu.


Opbouw schakelpaneel "Rangeer emplacement".


Op het rangeer emplacement, de loc loods en de nog te bouwen haven, zijn er diverse zaken die in en uitgeschakeld of bestuurd moeten worden.
Zo zijn alle wissels en ontkoppelaars op het rangeer gedeelte en het loc depot zowel met koploper als handmatig te zetten.
Daarnaast zijn er schakelaars en knoppen aanwezig om de draaischijf, kranen en verlichting te kunnen bedienen.
Al deze zaken worden ondergebracht op het schakelpaneel bij het rangeer emplacement.

012bNu de indeling van het sporen plan rond het rangeer terrein en de loc loods vast liggen, kan er een start worden gemaakt met de schakelkast.
De schakelkast wordt geplaatst aan de zijde van het rangeer gedeelte van de baan.
Op deze plek zitten tenslotte de meeste wissels en over het algemeen vinden hier ook de meeste activiteiten plaats.
Daarnaast heb je vanuit deze positie ook nog een goede kijk op het loc depot.
Om nog even bij dit laatste stil te staan, de bediening van de draaischijf heeft een aparte aansturingkast (deze is meegeleverd met de Heljan draaischijf).
Je kunt natuurlijk een groot gat maken in de schakelkast en deze daar doorheen laten steken, maar aangezien er wat extra toeters en bellen aan vast gemaakt zijn (zie …) vraagt dit om een andere oplossing.
Hiervoor wordt de controller voor de draaischijf enigszins aangepast en uitgebreid.


Keer terug naar menu.


Aanpassen draaischijfcontroller.

007
De controller maken we open door de 4 schroeven aan de onderzijde te verwijderen.
Als we de controller open maken zien we een klein vierkant printplaatje met een paar componenten en de aansluit connectoren er op.
De printplaat is vastgemaakt aan het front met 5 kleine schroefjes en ook deze worden verwijderd.
Ook deze schroeven worden verwijderd en het front wordt los genomen.
Na het verwijderen van het front liggen de twee pijltoetsen voor het draaien van de schijf, de "Set" en de "Cal" los in het front.
Alle losse onderdelen bewaren we in een plastic zakje en bergen we op.
Als we de printplaat omdraaien zien we nog meer componenten zitten waaronder een 4 tal drukknopjes.
Indien we de draaischijf via het paneel van de besturingskast willen bedienen, moeten we bij deze drukknoppen kunnen komen of we moeten met aparte drukknoppen de drukknoppen op de printplaat overbruggen.

We kiezen voor de laatste optie, omdat je dan vrij bent met de indeling van het front op het schakelpaneel.
Om te beginnen worden over de contacten van de druktoetsen losse draden gesoldeerd die later aangesloten kunnen worden op andere drukknoppen.
Omdat de draaibrug van de draaischijf is aangepast, zijn er wat extra zaken nodig om ook de toegevoegde functies te kunnen gebruiken.
(voor de aanpassing van de draaibrug zie de rubriek "Loc depot, aanpassing aan de draaibrug")
Om de oprijseinen juist aan te sturen is er informatie van de draaibrug nodig.
Als deze namelijk buiten de positionering staat of de draaibrug gaat draaien, moet het oprijsein "rood" tonen.
Staat de draaibrug in positie, dan is de aansluiting naar een oprijspoor goed en kan het rode licht gedoofd worden en het witte licht worden ontstoken.


008 009 010

Op de controller zitten ook twee LED's, één voor power en één voor de correcte positionering van de draaibrug.
Ook deze LED's worden straks op het bedieningspaneel aangebracht en worden van de controller verwijderd.
Op de plaats waar de LED's hebben gezeten, worden draden aangesloten, die weer verbonden worden met de LED's in het bedieningspaneel.
Omdat de indicatie van de positionering van de draaibrug gebruikt kan worden om te bepalen of het oprijsein rood of wit moet tonen, wordt de hulp van een extra component ingeroepen.
Door in serie met de LED een opto-coupler te plaatsen, kan het signaal dat deze LED aanstuurt naar een externe schakeling worden doorgegeven om de aansturing van de oprijseinen te regelen.
Hetzelfde is gedaan met de LED voor de "Power" indicatie.
Hoe het een en het ander technisch is gerealiseerd volgt nog.Keer terug naar menu.Wordt vervolgt...Naar projecten

Onder deze rubriek vind je de bouw en vorderingen van de diverse delen van de baan en is ook te vinden aan de kop van elke pagina.....

Naar baanplan

De vorm van de baan was al bekend, nu nog een plan uitwerken.Een baanplan komt natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen, je .......

Keer terug

Terug naar de home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "