Talud bouw bij het station

Hier wordt de bouw en aankleding beschreven van het talud achter het grote station.
Ook dit talud behoort tot de parade baan dat op niveau 1 ligt en bestaat voor het merendeel uit een muur.
Alleen het begin, naast de tunnel waar de auto's uitkomen, bestaat het talud nog uit een rotspartij.
Voordat dit talud gemaakt kan worden moet eerst de bovenleiding worden aangelegd op de paradebaan en moet er nog een sein worden geplaatst voor de brug.Gezien de omvang van deze beschrijving is er een keuze menu gemaakt wat het zoeken naar onderwerpen wat makkelijk maakt.

Keuze menu:

Eerst bovenleiding op orde brengen.
Plaatsen van de muur.
Afwerking van het 1e deel.
De start van het 2e deel.
Plaatsen van de muur bij het station.
Aanpassen van de achtergrond overgang.
Nieuwe autowegtunnel en aanleg parkeerplaats.

Eerst bovenleiding op orde brengen.

Om een goede aansluiting van de bovenleiding te krijgen moet eerst het gedeelte vanaf de locloods via de bocht naar het talud bij het station worden aangelegd.
Vanwege de kleine verkanting die in deze bocht ligt, moeten de rijdraden iets meer naar binnen gelegd worden.
Voor de binnen bocht is dit een voordeel, omdat de masten ten opzicht van de rijdraden iets verder weg komen staan.
Dit voordeel uit zich in het feit dat het minder problemen oplevert voor het 1:87 materieel (overhangen van rijtuigen bijvoorbeeld).
Bij de binnenbocht is zo veel mogelijk geprobeerd om de masten tegen over elkaar te plaatsen, maar lukt helaas niet over gehele linie.
Het verschil op het einde is ongeveer 2 cm.
Dit verschil kan echter weer makkelijk opgevangen worden op 1e deel van de parade baan achter het station, door de rijdraad lengte op het nagenoeg rechte stuk aan te passen.
1 2


We zijn nu bijna zover dat er begonnen kan worden met de afwerking van de parade baan achter het station.
De bedoeling is om dit gedeelte te voorzien van een muur.
Voordat deze geplaatst kan worden, moet eerst het gedeelte van de Faller Car baan worden aangelegd, moet er nog een sein voor de brug en de masten voor de bovenleiding worden geplaatst.
Tevens word dit gedeelte in tweeën gesplitst, één deel voor en een gedeelte na de spoorbrug.
Om de masten te plaatsen is de onderbouw van het parade deel achter het station net iets te smal.
Hiervoor moet een klein uitbouw worden gemaakt voor de voet van de mast.
Hiertoe zijn er kleine blokjes geplaatst, waarvan de onderzijde schuin wegloopt.
Aan de achterzijde van de plaat volstaat het om hier een kleine strook te plaatsen, tenslotte komt dit nagenoeg geheel uit het zicht.
Om de onderlinge afstand van de masten te bepalen is de lengte van de rijdraden bepalend.
Om gelijke afstand tussen de masten te krijgen, moet eerst het verschil, dat is ontstaan door de bocht, worden gecompenseerd.
Gezien de mast die bij de binnenbocht staat het meest weg staat van het rechte gedeelte, is deze bepalend voor de plaats van de volgende mast.
Hiertoe wordt eerst de rijdraad op lengte gemaakt en wel zodanig, dat de pantograaf er niet naast kan gaan gaan lopen.
Vervolgens worden de masten van zowel de binnen als de buitenbaan geplaatst.
Tevens wordt de rijdraad voor de buitenbaan op maat gemaakt, die iets korter zal zijn dan die van de binnenbaan.
Om de tussenliggende afstand gelijkmatig te verdelen, moet eerst de lengte tot aan de spoorbrug gelijkmatig worden verdeeld.
Ook hier is de maximale lengte van de rijdraad bepalend, hoever deze maste uit elkaar kunnen worden geplaatst.
Omdat de rijdraad makkelijk de spoorbrug kan overspannen, en ik geen mast op de spoorbrug wilde hebben, wordt de laatste mast van dit deel vlak voor de brug geplaatst.
Vervolgens wordt de afstand vanaf deze mast tot aan het gedeelte dat boven de keerlus van de Faller Car baan ligt, zodanig verdeeld, dat er een gelijkmatige afstand ontstaat tussen de masten.

1 2


Na het bepalen van de onderliggende afstand, worden de maststeunen met de masten geplaatst, en de rijdraden op lengte gemaakt.
1 2


Als proef (zie vorige foto) alvast de muur los neergezet om een indruk te krijgen hoe het eruit komt te zien.....Keer terug naar menu.

Plaatsen van de muur.

Na het aanschouwen van de voorlopige opstelling ook maar even een andere opstelling gemaakt met alleen gemetselde bogen.
Dit zag er toch wel wat beter uit en besloot om op deze manier door te gaan.
Zelfs na het op kleur brengen zou de oude opstelling toch een wat vreemd aanzicht geven.
1 2

Bij het aaneen schakelen van de bogen was er één ding wat me stoorde en dat is dat er telkens een breed stuk ontstaat tussen twee gegoten delen.
Dit komt omdat het stuk tussen de twee bogen van eenzelfde element smaller is dan beide zijdelen samen.
Voor één element is dit prima, maar indien je ze aaneen schakelt, ontstaat er telkens tussen de twee aaneen geschakelde delen een brede "pilaar".
Door nu aan één zijde een gedeelte af te zagen, worden deze delen nagenoeg even breed en oogt het veel beter.
Nadeel was dan wel weer dat er meer muurdelen nodig zijn.
De hoogte van de paradebaan is net iets meer dan de hoogte van de muur, hetgeen resulteert in een kleine opening tussen de muur en parade baan.
In verband met de breedte van de weg, die toch al aan de smalle kant is, komt de muur onder de plaat van de paradebaan uit en ligt dus iets naar achteren t.o.v. de onderbouw van de parade baan.
Door later aan de voorzijde van deze onderbouw een lage muur te plaatsen die over de onderzijde heen valt, wordt de spleet die nu is ontstaan weer mooi weggewerkt.
De steunen van de bovenleidingsmasten aan de voorzijde vallen keurig voor de muur en hoeven alleen maar een kleurtje te krijgen.

9 11


Door de delen op een smalle lat te lijmen, kan de complete muur eenvoudig geplaatst worden.
Als extra versteviging is er een strook karton aan de achterzijde aangebracht.
Een ander voordeel hiervan is, dat, mocht het nodig zijn, de muur eventueel nog weg gehaald kan worden.

Tot slot al vast een basiskleur gegeven om later definitief af te werken......

13 14
Keer terug naar menu.

Afwerking van het 1e deel.

Om de eentonigheid van kleur een beetje te doorbreken, heeft de muur verschillende kleuren gekregen.
Zo hebben de gemetselde bogen en de onderste voetsteunen een steenrode kleur en de achter zijde van de boog een wat lichtbruine/beige kleur gekregen.
Het overige deel heeft als basis een wat licht grijzige tint.
Zoals reeds eerder vermeldt wordt de opening die tussen de muur en de bovenbouw is ontstaan, weggewerkt door de muur voor de bovenbouw iets te laten oversteken.
16 17

Deze afdekmuur zorgt niet alleen voor het wegwerken van deze opening, maar ook voor de afweking en afbakening van de parade baan aan de stations zijde.

De hoogte van de paradebaan is net iets meer dan de hoogte van de muur met bogen, wat resulteert in een kleine opening tussen de muur en parade baan.
In verband met de breedte van de weg (die toch al aan de smalle kant is), komt de muur onder de basisplaat van de paradebaan te staan en ligt iets naar binnen.
Door de muur op de parade baan iets te laten zakken, kan de spleet die is ontstaan netjes worden weggewerkt.
De steunen van de bovenleidingsmasten aan de voorzijde vallen keurig voor de muur en hoeven alleen maar een kleurtje te krijgen.

Door de delen van de muur met de bogen op een smalle lat te lijmen, kan de muur eenvoudig compleet geplaatst worden.
Als extra versteviging is er een strook karton aan de achterzijde aangebracht.
Een ander voordeel hiervan is, dat, mocht het nodig zijn, de muur eventueel nog weg gehaald kan worden.
Doordat de muur nu op een lat zit, kunnen straks ook eenvoudig wat lantaarnpalen geplaatst worden.

Nadat alles mooi paste, zijn de muurdelen nabehandeld met wat donkere verf door middel van de drybrush methode om zo de muren wat te verweren.

13 14


Na het verweren is er wat groen aangebracht.
Om de afwerking compleet te maken is ook de rotspartij tussen de muur en tunnelportaal verder afgewerkt met wat groen.

13 14


Nu de muur op zijn plaats staat en de muren en rotsen zijn afgewerkt, kan er verder worden gegaan met de afwerking van de Fallercar baan in dit gedeelte.
Zo is er al een scheidingsrand gemaakt tussen de hoofdweg en de bushalteplaats, is het gedeelte waar de bushalte moet komen op hoogte gebracht en voorzien van een basis kleur.
Omdat dit deel weer aansluit op het perron van het station, moet er nog een kleine trap worden gemaakt tussen het einde van het perron en het bushalte platform.

Keer terug naar menu.


De start van het 2e deel.

Na het plaatsen van het 1e deel is er een aanvang gemaakt voor het 2e deel van de muur.
Dit is het deel aan de andere zijde van de brug en is gelegen aan de achterzijde van het station.
Voordat hier echter aan begonnen kan worden, is eerst het stukje onder de spoorbrug aangepakt.
Omdat de weg die hier onder door loopt een "logische" aansluiting op de achterwand moet krijgen, zijn als eerste de stukken tussen het wegdek en brugpijlers aangekleed.
Aan de achterzijde zijn een paar bomen geplaatst, die straks de "logische" aansluiting op de achterwand (wat betreft de groenvoorziening) moeten bewerkstelligen.
Op een later tijdstip zal er een soort "overloop" op karton worden aangebracht die tegen de achterwand zal worden geplaatst.
26 27

Na dat dit was gerealiseerd, is ook na de brug de bovenleiding geplaatst op het parade deel van de baan.
Het derde wat er moest gebeuren alvorens tot het plaatsen van de muur te kunnen overgaan, is het doortrekken van de FallerCar baan.
Oorspronkelijk bestond het plan om deze weg vanaf de brug te laten afbuigen en onder de parade baan enigszins te laten stijgen.
Vervolgens zou de weg weer naar buiten komen en vlak voor het tunnelportaal van het spoor via een brug het spoor te laten oversteken.
Dit plan bleek echter moeilijk te realiseren te zijn.
Met name de hoogte doorgang van de voertuigen bleek een bottleneck te zijn.
Nu is er besloten om de FallerCar baan achter het station door te leggen en de naast het tunnelportaal van het spoor een in/uitgang voor de FallerCar baan te maken.
Om dit te kunnen realiseren moest de bovenplaat van de helix tijdelijk worden weggenomen en moest er naast het spoor van de helix ruimte gemaakt worden voor een weg doorgang.
13 14


Om deze ruimte te maken, is het nodig dat het spoor een ca 5 cm wordt verlegd.
Hierdoor veranderd de ingang naar de helix, maar levert geen noemenswaardige problemen op.
Hoe dit gerealiseerd is kun je vinden onder het hoofdstuk "Faller Car, hoodstuk 10".

Keer terug naar menu.


Plaatsen van de muur bij het station.

Nadat de testen met het nieuw aangelegde stuk Faller Car baan met goed gevolg waren afgesloten, kon de muur voor het 2e gedeelte worden gemaakt.
Deze muur is in opbouw niet gelijk aan het eerste deel.
Het 1e deel bestond uit muurdelen met bogen, het 2e deel deel bestaat uit een aantal vlakke, daarna enkele met bogen en vervolgen weer een aantal vlakke muurdelen.
De manier van bouwen is wel weer op gelijke wijze gedaan.
Al deze muurdelen zijn weer op een dunne houten lat gelijmd en kan vervolgens in zijn geheel worden geplaatst onder het gedeelte van de parade baan.
Na dat de muurdelen op de lat zijn geplaatst, is de achterzijde weer verstevigd met een strook karton.
Nadat ook dit was gedaan heeft de muur een 1e behandeling gekregen met een verdunde bruine plakkaat verf.
76
Nu de muur ligt te drogen, is er begonnen met het aanbrengen van strepen op het wegdek achter het station.
Voorheen werden deze strepen aangebracht met een witte markeerstift van Eding, maar na droging was dit erg uitgelopen en dekte niet goed meer.
Gezocht naar een andere oplossing.
Hiervoor zijn er wrijf markeringen te gebruiken van Bush, maar door smalle stroken wit papier te snijden met een papiersnijder, deze vervolgens met Pritt lijm stift te lijmen op het wegdek, kun je het zelfde bereiken.
Het voordeel van Pritt lijm stift is dat het niet vlekt, snel en kleurloos opdroogt.
De stroken zijn ongeveer 1,5mm breed gesneden.
13 Voor een doorgetrokken streep kun je lange stukken gebruiken. Voor een onderbroken lijn kun je stukken van de gewenste lengte afknippen.
Om de strepen mooi op één lijn te krijgen, kun je met een potlood simpelweg een hartlijn aanbrengen op het karton.
Het is even wat werk, maar niets is leuker dan het zelf te maken.

Na het aanbrengen van de 1e serie strepen op het wegdek, is de muur opgedroogd.
De muur wordt nu behandeld met donkerbruine plakkaatverf.
Nu is het wachten dat deze weer is gedroogd.
Na droging is de muur als proef even geplaatst op de plek waar het zou moeten komen.
Al met al, geen slecht resultaat.


29 32


Aanpassen van de achtergrond overgang.

Na het plaatsen van de muur is er aandacht geschonken aan de overgang van de weg onder de brug naar de achterwand.
Het lag in de bedoeling dat dit(nagenoeg naadloos) overgaat waarbij de weg afbuigt naar rechts, zodat de suggestie wordt gewekt dat deze weg in het achterliggende landschap verdwijnt .
Als eerste is er een stukje karton gemaakt dat breder is dan de totale doorgang (afstand tussen de de twee pijlers van de brug) en hoger dan de afstand van wegdek - bovenkant van de brug.
Dit karton heeft dezelfde kleur als het wegdek, zodat de weg in dezelfde kleur kan "doorlopen".
Dit stuk karton is achter de brug naar onder geschoven en is de breedte van het wegdek met potlood afgetekend.
Na het aftekenen is dit stuk er weer uitgetrokken en is vervolgens de denkbeeldige weg afgetekend.
Het lastige bij dit is dat je het juiste perspectief moet overbrengen, zodat het straks lijkt alsof de weg na een bocht verdwijnt in het landschap.
Als de weg is afgetekend wordt het deel buiten het wegdek ingesmeerd met onverdunde houtlijm tot ongeveer 10 cm vanaf de onderzijde.
Vervolgens wordt er decoratie materiaal aangebracht van verschillende kleuren groen en wordt er hier en daar een plukje grasvezel op geplakt.
Nadat dit een beetje is aangedroogd, wordt langs de scheiding van wegdek en groen, een witte doorgetrokken streep aangebracht.
Ook dit is gemaakt van gewoon wit papier.
Het enige verschil is dat deze strook papier in breedte afneemt, dus schuin is afgesneden.
Door van voor naar achter van breed naar smal te gaan, lijkt het alsof de weg wegloopt.
De middenlijn loopt in het eerste deel als een doorgetrokken streep en later als onderbroken streep door naar achteren.
33 34
Links de afbeelding zoals deze is geworden, rechts is hetzelfde maar nu heb je een beetje de indruk van de afmetingen.

Als dit geheel is opgedroogd, wordt het bovendeel, wat niet bestrooid is, langs de contouren afgeknipt.
Zo wordt de bovenlijn van de achtergrond niet "statisch" en gaat het beter op in de achtergrond.
Na het afknippen wordt het deel achter de brug erin geschoven en dan is het onderstaande het resultaat.

61 72


Links is voor dat de achtergrond is geplaatst, rechts met ingeschoven achtergrond,
Dit ziet er al fraai uit, alleen de strepen op het wegdek wil ik nog een aanpassing geven.
Als je namelijk er wat schuin opkijkt, zie je dat de strepen wat verspringen.
Dit is volgens mij op te lossen door de streep vanaf het achterdeel door te trekken naar het bestaande wegdek onder de brug.

35 36


38 40Daarom maar een nieuwe gemaakt die (letterlijk) beter aansloot op het bestaande wegdek.
Doordat deze beter aansloot, konden ook de strepen doorgetrokken worden en ziet het geheel er wat betere uit.
76 76

Nadat dit naar tevredenheid was, is begonnen met de muur op keur te brengen.
Hiervoor is tijdelijk even de muur verwijderd.
Zo kun je er wat makkelijker bij en hoef je minder bang te zijn dat het aangelegde wegdek onder de verf komt te zitten.
Nu de muur eruit is gelijk maar even wat mos begroeiing e.d. aangebracht.
Nadat dit klaar was is de muur weer (tijdelijk) op zijn plaats gezet.


Keer terug naar menu.

Nieuwe autowegtunnel en aanleg parkeerplaats.

Nadat de muur was terug geplaatst achter het station wordt het sluitstuk van dit traject onder handen genomen.
Dit bestaat uit een tunnelboog voor de FallerCar baan, een parkeerplaats voor auto's fietsen en taxi's naast het station en het aanpassen van de spoorweg tunnelboog.
De originele tunnel ingang van het spoor was aanvankelijk een vlak model (de eerste die er gemaakt was uit een Ytong blok) en heeft een facelift ondergaan.
8 77

Na het plaatsen van de twee tunnel portalen is er een verbindingsmuur tussen geplaatst en is het uiteinde van de talud muur recht afgezaagd.
Het gat wat nu tussen de talud muur en het tunnelportaal van de FallerCar baan is ontstaan, is ook dichtgemaakt met een op maat gezaagd muur deel, dat schuin wegloopt naar achteren.
De muur tussen de portalen in, is onder een kleine hoek op het autoweg portaal geplaatst.
Hiervoor is de autoweg portaal enigszins schuin gemaakt om een goede aansluiting te verkrijgen.
Hierbij steekt de voorzijde enigszins over.
Nadat dit geheel klaar was, zijn de portalen en muren op kleur gebracht met plakkaatverf
76
Nu de muur en de tunnelportalen staan te drogen, is er een aanvang gemaakt met het aanleggen van een parkeerterrein naast het station.
Heb even zitten zoeken naar een bruikbare bestrating wat aansloot op het bestaande wegdek van de FallerCar baan.
De oplossing is zo simpel en doeltreffend, dat ik er zelf een beetje verbaasd van was.
Men neme een foam muur van Heki met een reliëf dat als straat plaveisel kan dienen en kopieer dit op gewoon A4 papier, bij voorbaat in kleur.
Met de huidige generatie inkjetprinters hoeft dat geen enkel probleem meer te zijn.
Je zou dit op wat dikker papier kunnen doen, maar is niet strikt nodig.
Ondertussen zijn de tunnelportalen en de muren droog en kan de bestrating afgemaakt worden.
Omdat 1 A4 niet voldoende is om het geheel te kunnen "bestraten" hebben we meerdere vellen nodig. Vervolgens knip je het papier op maat.
Het papier is dun en kun je straks gewoon over elkaar heen plakken zonder dat de naden opvallen.
Eenmaal op maat geknipt lijm je het vast op de ondergrond met een pritt lijmstift (natuurlijk eerst gecontroleerd of de hoogte aansluit op bestaande wegdek).
Tenslotte wat strepen aanbrengen voor de parkeervakken en taxistandplaatsen en zie hier het resultaat.
64 65Bij de taxistandplaats is een extra verhoging aangebracht om een afscheiding met de FallerCar baan te bewerkstelligen.
Vervolgens de zaak wat aangekleed met wat groen, Preisertjes, fietsenstalling en voertuigen en het geheel is nagenoeg compleet.
Bij de aankleding gelijk maar even de bedding van het spoor, omheining en bovenleidingsmast aangebracht.
Als laatste nog even twee lantaarnpalen en een bloembak geplaatst bij de taxistandplaats, en zie daar het resultaat.
74 75


Straat verlichting bij het station.

Nu het talud van de paradebaan achter het station nagenoeg klaar is wordt het tijd voor de definitieve afwerking.
Eén van de laatste dingen die eigenlijk nog moet gebeuren is het plaatsen van de lantaarns langs de straat achter het station.
De ruimte tussen de berm en de straat is hier echter zo beperkt, dat er naar een alternatieve plaatsing moest worden gezocht.
De oplossing is gevonden door de bovenarm van de lantaarn niet op een mast, maar aan de gevel van de muur te bevestigen.
Het model wat nodig was, is echter niet te koop en moesten dus zelf gemaakt worden.
Bovendien is het ook nog eens veel leuker om het zelf te maken.
76 76

De arm waar de armatuur aan vast is zit is eenvoudig te maken en bestaat alleen uit een messing buisje van 2mm doorsnede, met een binnen diameter van 1 tot 1,5 mm en heeft een lengte van 50mm.
Het maken van de armatuur is een ander verhaal en is dan ook wat moeilijker te doen.
Een uitgebreide bouwbeschrijving van deze lantaarn kun je vinden onder hoofdstuk "Scenery", "Het maken van lantaarns".
De basis van de armatuur bestaat uit een koperen plaatje van ca. 10x 9mm en is ongeveer 0,2mm dik.
003 008

Een messing plaatje kan natuurlijk ook, het is maar wat er voor handen is en als het maar te solderen is.
Zelfs van een conservenblik is zoiets nog wel te maken.
Het koper had ik toevallig nog voldoende liggen, dus vandaar koper.
Omdat het zo dun is kun je het gewoon met een scherpe schaar op maat knippen.
Let wel op, de randen kunnen scherp zijn. Je haalt je vinger er dan makkelijk mee open.
Na het op maat knippen en buigen in de juiste vorm is de kap aan de pijp gesoldeerd.
Na het solderen is deze geschilderd met grijze lak van Humbrol, maar je kunt natuurlijk ook een andere kleur of merk nemen.
Het schilderen kan gewoon met een kleine penseel en na het schilderen moet de zaak natuurlijk even drogen. Tijdens het drogen is er mooi tijd om de draden aan de warm-witte LED's te solderen, die straks in de lantaarns worden geplaatst.
Hiervan is één draad een lakdraad (van een oude wisselspoel bijvoorbeeld) en de andere een geïsoleerde draad.
Voor de geïsoleerde draad heb ik decoderdraad gebruikt omdat deze dun en zeer soepel is.
Als de verf droog is worden beide draden vanuit de armatuur door de buis gestoken.
Natuurlijk moeten de LED's aangesloten worden via een weerstand, anders doet hij het maar 1 keer (en heel erg kort).
Een weerstand met een waarde van 1000 ohm geeft een mooi resultaat en wordt aan de draad gesoldeerd.
Vervolgens testen we ze even om te controleren of alles goed.
Na het testen kunnen ze op de muur gevel worden geplaatst.
Hiertoe boren we een gat van 1,9mm in de gipsen muur, waarbij het gat iets scheef naar beneden loopt.
Het gat voor de lantaarn moet ongeveer op 70mm hoogte boven het wegdek worden geboord.
Het mooiste leek mij om dit op de hoogte van het begin van de stenen bogen te doen.
Vervolgens steken we de draden door het gat en plaatsen de buis. Na het plaatsen fixeren we de buis aan de achterzijde met wat lijm.
Het makkelijkst en snelst gaat dit met het lijmpistool.

020 021De afstand tussen de lantaarns is ongeveer 14 cm, omdat er maar aan één zijde van de weg lantaarns worden geplaatst.
Na het plaatsen de boel natuurlijk even aangesloten om te kijken of het naar tevredenheid is. 76


Wordt vervolgd....

Naar projecten

Onder deze rubriek vind je de bouw en vorderingen van de diverse delen van de baan en is ook te vinden aan de kop van elke pagina.....

Naar baanplan

De vorm van de baan was al bekend, nu nog een plan uitwerken.Een baanplan komt natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen, je .......

Keer terug

Terug naar de home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "