Rangeer terrein

0


Het rangeer terrein is gelegen langs de hoofdbaan.
Er komt slechts 1 spoor dat de hoofdbaan verbindt met het rangeer terrein.
Het treinverkeer kan vanaf elk spoor van de hoofdbaan het rangeer terrein oprijden.
Omgekeerd ook , het treinverkeer dat het rangeer terrein verlaat kan op beide sporen van de hoofdbaan komen.
Normaal gesproken zal het treinverkeer komende vanuit het hoofdstation via het binnenspoor het rangeer terrein op rijden en het vertrekkende treinverkeer zal via het buiten spoor richting hoofdstation gaan.

Het rangeer terrein bestaat uit een aantal delen.
Zo vinden we er een stukgoederen overslag, container overslag en een auto overlaad perron.
Via het menu hieronder kun je snel naar een bepaald gedeelte gaan.

Keuze menu:

Algemeen.
Aanleg container terminal.

Algemeen.


De eerste aanzet voor het rangeer terrein is een feit.
Voorheen werd deze plek nogal eens gebruik om tijdelijk wat spullen te stallen of wat kleine werkzaamheden uit te voeren.
Nu begonnen is met de aanleg van het rangeer terrein zullen we hiervoor een ander plekje voor moeten vinden.
In grove lijnen is het railplan voor het rangeer terrein wel bekend, maar het wordt pas echt duidelijk als de zaak wordt uitgelegd.
Als eerst is begonnen om het bestaande sporenplan globaal uit te leggen om te kijken of er ergens knelpunten komen te liggen.
Met name de positie van de wissels en engelsmannen kan een probleem geven bij de plaatsing van de servo aandrijvingen.
Mogelijk dat de aandrijving dan op een plaats komt te zitten waar een steunbalk loopt.
In dat geval zal er gekeken moeten worden of de aandrijving andres geplaatst kan worden of dat de positie van de wissel of ebgelsman moet worden aangepast.
Na enkele kleine wijzigingen was het plan compleet en kon met de definitieve bouw worden begonnen.

001 002
Voordat met de aanleg van de opstelsporen is begonnen zijn de eerste twee engelsmannen geplaatst om de exacte positie vast te leggen.
Om er voor te zorgen dat vanaf de hoofdbaan de wissels en engelsmannen straks mooi in lijn liggen, is er tijdelijk een koord gespannen over één van de spoorstaven, zodat deze mooi in één lijn geplaatst kunnen worden.
Door het koord ectra lang te maken, kan de gehele wisselstraat mooi in lijn gelegd kon worden.
Na dat de exacte positie van de wisselstraat vastligt, kunnen de gaten voor de servo aandrijvingen worden afgetekend en is de wiselstraat weer tijdelijk weg genomen.
Als eerste worden op de afgetekende plaatsen gaten van 6mm geboord voor de servo aandrijvingen.
Na het boren van de gaten is er een foam onderlaag aangebracht voor de demping en zijn de gaten van onderuit in het foam weer doorgestoken.
Vervolgens is de wisselstraat weer terug geplaatst en vastgezet.

003 004
De volgende stap was het aanbrengen van de servo aandrijvingen.
Door de pen voor de wisselaandrijving extra lang te laten, kan deze vrij eenvoudig geplaatst worden.
Vervolgens is de servo aandrijving afgesteld en vast gezet.
Na het aanbrengen en afstellen van de servo aandrijvingen, zijn de servodecoders geplaatst, geprogrammeerd en aangesloten op de servo’s.
Voor we verder gaan zijn eerst alle geplaatste aandrijvingen getest en voor zover dit nog nodig was eventueel wat bijgesteld.

Vervolgens zijn de 1e opstelsporen op de engelsmannen aangesloten, natturlijk weer met een mooie foamlaag eronder.
Op deze manier is het hele rangeerterrein stap voor stap worden opgebouwd.

005 006

007 008

009 010
Het opstelspoor dat het dichtst bij de hoofdbaan ligt is het zogenaamde in- en uitrij spoor.
Op dit spoor komen alle goederentreinen vanaf het hoofdspoor binnen en zullen ook weer van dit spoor naar de hoofdbaan vertrekken.
Om dit straks in koploper goed te kunnen regelen, zijn er meldstukken nodig om te weten of een trein op het eindpunt is aangekomen of dat er een trein klaar staat om te vertrekken.
Deze meldstukken worden aan het begin en aan het einde van dit spoor aangebracht.
Hiervoor zijn er zaagsnedes aangebracht waardoor er geïsoleerde stukken onstaan.
Deze geïsoleerde stukken zijn aangesloten op de melders en bekend gemaakt in koploper.
De overige sporen, met uitzondering van de container terminal, het havenspoor en het spoor naar de locloods, zijn volgens een nagenoeg ongewijzigd railplan aangelegd en aangesloten.

011 012

013 014

We kunnen nu beginnen met de overige sporen.


Keer terug naar menu.

Container terminal.


Voor het laden en lossen van containers wordt gebruikt gemaakt van de container terminal van Heljan.
Deze is niet nieuw meer te koop, maar gelukkig heb ik een occasion op de kop kunnen tikken.
Omdat dit een gebruikte is, zijn de vloerdelen al gedeeltelijk op maat gemaakt en, hoe kan het ook anders, past dit niet gelijk in het railplan van kelderspoor.
De onderbouw van de kraan bestaat uit 2 bodemplaten, waarop de positie van de container kraan vast ligt.
Als eerste is de plaats bepaald waar deze container terminal geplaatst zou moeten worden.
De plaats van het spoor (of sporen) kun je, binnen bepaalde marges, vrij indelen.

015 016
Om de vloerplaten te laten aansluiten op de rail voor de kraan en het spoor, moet je deze op maat maken.
Bij deze set zijn echter maar twee spoordelen aanwezig (voor elk vloerdeel één) en zou er dus maar één doorgaand spoor onder de terminal zijn te maken.
Het is echter de bedoeling dat er twee sporen komen te liggen.
Aangezien deze kraan niet meer verkrijgbaar is, wordt het moeilijk om nog aan twee extra spoordelen te komen.
De onderzijde van de vloerplaten zijn voorzien van groeven, waarlangs de vloerplaat kan worden ingekort.

019 020
Om de vloerplaten vast te zetten op de onderplaat, zijn deze voorzien van noppen, die op de onderplaat kunnen worden geklikt.
Door de vaste afstand tussen de noppen en de breekgroeven in de vloerplaten, ben je dus gebonden aan bepaalde afstand tussen de sporen.
En, je raad het al, natuurlijk komt het niet uit met het spoerenplan van Kelderspoor.
Zaak dus om hier een passende oplossing voor zien te vinden, en wel zodanig, dat de aanwezige vloerplaten volledig gebruikt kunnen worden.

Nadat de plaats van de container terminal was bepaald, is het onderliggende foam op die plek verwijderd, zodat de aansluitende sporen op gelijke hoogte kwamen te liggen met die van de terminal.

023 024
Om het 2e spoor onder de terminal aan te kunnen leggen, en omdat enkele vloerdelen al waren “gesneden”, is het een uitdaging om dit alsnog in te kunnen passen in het huidige railplan.
Bij de onderlingen afstand tussen de twee sporen in de vloerplaat, was de hart-hart afstand zo wie zo al afwijkend t.o.v. van de afstand die in het railplan wordt gebruikt.
Het is de bedoeling de sporen zo ver mogelijk achterin te leggen om zo voldoende ruimte over te houden voor het stapelen van de containers en het vracht verkeer.
Deze wordt tenslotten bepaald door de nokken in de onderplaat.
In het meest gunstigste geval was de h-h afstand altijd nog zo’n 15 mm groter dan de standaard h-h afstand in het railplan.
Door de aanloop naar de terminal op minimaal 1 flexrail lengte te houden, kon dit redelijk makkelijk opgevangen worden.
Dit hield echter wel in dat er wat aanpassingen gedaan moesten worden om het geheel passend te krijgen.
De nokken waarmee de vloerplaten worden vast gezet, zaten wel op de juiste plek, maar niet voor de bielzen van de flexrail.
Deze nokken paste wel tussen de biezen door, maar geven te weinig ruimte om de vloerplaat vast te kunnen klikken.
Hiervoor is de onderlinge afstand tussen de bielzen te klein.
Door enkel bielzen te verwijderen, ontaat er voldoende afstand om de ruimt te hebben om de vloerdelen vast te kunnen klikken.

Omdat op de grondplaat niet voorbereid is om een spoor met flexrail te leggen, , zijn er nog een paar opstakkeld die aandacht vragen.
De bodemplaat is aan beide zijde voorzien van een kleien opdtaande rand en bij beide bodemplaat delen een stukje van deze opstaande rand worden weggenomen.
Daarnaast zitten, juist op deze plek, twee klein nokjes waar een plastic koppelstukje op geplaatst kan worden, om beide vloerdelen aan elkaar te koppelen, zodat deze niet meer ondeling kunnen verschuiven.
ook deze zitten aan beide zijde van grondplaat en moeten worden verwijderd.
Nu kan de flexrail zodanig geplaatst worden dat deze stabiel, d.w.z. niet kan verschuiven, op de grondplaat komt te liggen.

021 026

Nadat dit zo was aangelegd, kon begonnen worden met het op maat maken van de vloerdelen.
Voordat de vloerdelen definitief op hun plaats worden gelegd, zijn eerst alle losse spoorstaven voorzien van een extra draad, om contact problemen met railschoenen te vermijden.

027 028
Dit is met zowel de railstaven voor de container kraan als met de originele spoordelen gedaan.
Bij de zelf ingelegde flexrail is dat niet nodig, omdat deze buiten het deel van de container terminal de railverbinding heeft zitten.

030 032

Nu is het nog een kwestie van aansluiten en testen.


Keer terug naar menu.
Word vervolgd.........


Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Faller Car

Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....

Terug

Terug naar home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "