Rangeerterrein

0


Het rangeerterrein is gelegen langs de hoofdbaan.
Er komt slechts 1 spoor dat de hoofdbaan verbindt met het rangeerterrein.
Het treinverkeer kan vanaf elk spoor van de hoofdbaan het rangeerterrein oprijden.
Omgekeerd ook, het treinverkeer dat het rangeerterrein verlaat kan op beide sporen van de hoofdbaan komen.
Normaal gesproken zal het treinverkeer komende vanuit het hoofdstation via het binnenspoor het rangeerterrein op rijden en het vertrekkende treinverkeer zal via het buiten spoor richting hoofdstation gaan.

Het rangeerterrein bestaat uit een aantal delen.
Zo vinden we er een stukgoederen overslag, container overslag en een auto overlaad perron.
Daarnaast is er vanuit het rangeerterrein nog een verbinding naar het locdepot.
het locdepot bestaat weer uit loodsen, kolenbunker, waterplaats en een diesel brandstof voorziening.

Oorsponkelijk was het ook de bedoeling om een haven te bouwen, maar gezien de ruimte die hier voor nodig is hebben we hier vanaf gezien.

Via het menu hieronder kun je snel naar een bepaald gedeelte gaan.

Keuze menu:

Algemeen.
Containerterminal
Goederenoverslag
Locdepot

Algemeen.


De eerste aanzet voor het rangeerterrein is een feit.
Voorheen werd deze plek nogal eens gebruik om tijdelijk wat spullen te stallen of wat kleine werkzaamheden uit te voeren.
Nu begonnen is met de aanleg van het rangeerterrein zullen we hiervoor een ander plekje voor moeten vinden.
In grove lijnen is het railplan voor het rangeerterrein wel bekend, maar het wordt pas echt duidelijk als de zaak wordt uitgelegd.
Als eerst is begonnen om het bestaande sporenplan globaal uit te leggen om te kijken of er ergens knelpunten komen te liggen.
Met name de positie van de wissels en engelsmannen kan een probleem geven bij de plaatsing van de servo aandrijvingen.
Mogelijk dat de aandrijving dan op een plaats komt te zitten waar een steunbalk loopt.
In dat geval zal er gekeken moeten worden of de aandrijving andrss geplaatst kan worden of dat de positie van de wissel of ebgelsman moet worden aangepast.
Na enkele kleine wijzigingen was het plan compleet en kon met de definitieve bouw worden begonnen.

001 002
Voordat met de aanleg van de opstelsporen is begonnen zijn de eerste twee engelsmannen geplaatst om de exacte positie vast te leggen.
Om er voor te zorgen dat vanaf de hoofdbaan de wissels en engelsmannen straks mooi in lijn liggen, is er tijdelijk een koord gespannen over één van de spoorstaven, zodat deze mooi in één lijn geplaatst kunnen worden.
Door het koord extra lang te maken, kan de gehele wisselstraat mooi in lijn gelegd kon worden.
Na dat de exacte positie van de wisselstraat vastligt, kunnen de gaten voor de servo aandrijvingen worden afgetekend en is de wisselstraat weer tijdelijk weg genomen.
Als eerste worden op de afgetekende plaatsen gaten van 6mm geboord voor de servo aandrijvingen.
Na het boren van de gaten is er een foam onderlaag aangebracht voor de demping en zijn de gaten van onderuit in het foam weer doorgestoken.
Vervolgens is de wisselstraat weer terug geplaatst en vastgezet.

003 004
De volgende stap was het aanbrengen van de servo aandrijvingen.
Door de pen voor de wisselaandrijving extra lang te laten, kan deze vrij eenvoudig geplaatst worden.
Vervolgens is de servo aandrijving afgesteld en vast gezet.
Na het aanbrengen en afstellen van de servo aandrijvingen, zijn de servodecoders geplaatst, geprogrammeerd en aangesloten op de servo’s.
Voor we verder gaan zijn eerst alle geplaatste aandrijvingen getest en voor zover dit nog nodig was eventueel wat bijgesteld.

Vervolgens zijn de 1e opstelsporen op de engelsmannen aangesloten, natuurlijk weer met een mooie foamlaag eronder.
Op deze manier is het hele rangeerterrein stap voor stap worden opgebouwd.

005 006

007 008

009 010
Het opstelspoor dat het dichtst bij de hoofdbaan ligt is het zogenaamde in- en uitrij spoor.
Op dit spoor komen alle goederentreinen vanaf het hoofdspoor binnen en zullen ook weer van dit spoor naar de hoofdbaan vertrekken.
Om dit straks in koploper goed te kunnen regelen, zijn er meldstukken nodig om te weten of een trein op het eindpunt is aangekomen of dat er een trein klaar staat om te vertrekken.
Deze meldstukken worden aan het begin en aan het einde van dit spoor aangebracht.
Hiervoor zijn er zaagsnedes aangebracht waardoor er geïsoleerde stukken onstaan.
Deze geïsoleerde stukken zijn aangesloten op de melders en bekend gemaakt in koploper.
De overige sporen, met uitzondering van de containerterminal en het spoor naar de locloods, zijn volgens een nagenoeg ongewijzigd railplan aangelegd en aangesloten.

011 012

013 014

We kunnen nu beginnen met de overige sporen.

Keer terug naar menu.

Als eerste beginnen we met de aanleg van de sporen rond de containerterminal.
Hier is vanuit het oorspronkelijk plan wat afgeweken, omdat er van oorsprong ook een haven gepland was.
Door de benodigde ruimte die de geplande haven in beslag zou nemen, waren de sporen bij de locloods en parade baan niet of nauwelijks nog bereikbaar.
Dit was de rede dat het plan van de haven is vervallen en er een nieuwe indeling van de sporen is gemaakt.
Ook is ten behoeve van het nieuwe railplan een kleine hoek in de tafel geplaatst, waardoor de mogelijkheid van een dubbel spoor naar het locdepot gelegd kon worden.
Dit gaf ook direct wat meer mogelijkheden tot rangeren en het samenstellen van goederen treinen.
Daarnaast kwam er ook ruimte om een ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer tussen het rangeerterrein en het locdepot aan te leggen.
Over de aanleg van de container terminal kun je meer vinden in het deel “Containerterminal”.

034 037
De rangeersporen die tussen de hoofdbaan en de containerterminal in liggen, zijn recht toe recht aan sporen en sluiten direct aan op de engelsmannen.
De enige wissels die je hier nog vindt zijn twee overloopwissels tussen de twee buitenste sporen.
Deze geven de mogelijkheid om een lok te laten omlopen indien de binnen gekomen goederentrein moet worden ontbonden.
Ook kunnen deze sporen gebruikt worden om een nieuwe goederentrein samen te stellen en deze klaar te zetten op het vertrekspoor.

Zoals de sporen naar het lokdepot nu liggen (zie op linker foto boven, aan de linkerzijde) is tijdelijk.
Het dubbele spoor wordt later helemaal naar achteren doorgetrokken en er zal nog een overloopwissel geplaatst worden.
Die heeft o.a. te maken met het plaatsen van de kolenbunkers voor de stoomlocomotieven.
Op de rechter foto boven zijn de meest rechtse sporen voor een te bouwen autoverlaat station.
Hier kunnen straks de auto's van de autotrein op- en afgereden worden.
De andere sporen zijn voor het opstellen en afrangeren van goeden wagons, waarbij bij de 2 middelste sporen voorzien zijn van overloop wissels om, indien nodig, met een loc te kunnen omlopen.
Dit deel zal straks gebruikt worden als goederen overslag.
Meer hiervan kun lezen in het deel "Goederenoverslag".


050 053

Keer terug naar menu.

Het sporenplan rond het locdepot is vrij eenvoudig en behoeft eigenlijk weinig toelichting.
Omdat we hier ook de nodige gebouwen willen plaatsen en de beschikbare ruimte beperkt is, vraagt dit om een effectieve indeling.
Het is een deel waar erg veel werk in zit en wordt uitvoerig beschreven in het deel "Locdepot".
Op de linker foto hier boven zie je dat de sporen naar het locdepot zijn aangepast met een dubbelspoor naar achteren.
Hiertussen zijn ook de overloopwissels geplaats, en wel op een plek waarbij de locs ook nog naar de draaischijf kunnen vanuit beide sporen.
Ook het extra aangebracht hoekje in de plaat is hier goed te zien.

Om de verschillende delen van het rangeerterrein ook voor het vrachtverkeer toegankelijk te maken, moeten ook delen voorzien worden met bestrating.
De bestrating is gedaan met grijs karton.
Nu kun je de bestrating natuurlijk direct op de ondergrond aanbrengen, maar er zijn ook delen die moet aansluiten op de rails.
Hiervoor moet eerst de ondergrond worden "opgehoogd".
Deze ophoging is gedaan met foamplaat van 3 mm dikte.
Als na deze ophoging het karton wordt aangebracht, sluit het wegdek zodanig aan op de spoorstaven, dat de spoorstaven net boven het karton uitsteken.
Daarnaast wordt hiermee ook de gelijke hoogte bereikt van de vaste platen van de containerterminal.
De foamlaag wordt eerst met dubbelzijdige tape vastgezet op de onderlaag.

057 059		    De ondergrond                        Aanbrengen dubbelzijdige tape
		
060 058		Verwijderen beschermlaag tape                      Aanbrengen foamlaag
		


Het uiteindelijke wegdek wordt ook weer met dubbelzijdige tape vast gezet.

062 061		Aanbrengen dubbelzijdige tape                      Aanbrengen wegdek
		
Daarnaast bleek dat de ophoging met foamplaat nog een bijkomend voordeel te hebben, en dat is dat bij het aanbrengen van de ballast de verdunde lijm niet op het wegdek kan komen.
Later bleek dat het wel beter was geweest om de zijkanten van de faomplaat eerst wat zandkleurig te verven, zodat de foamkleur (in dit geval wit) minder zou opvallen na het aanbrengen van senery of ballast.
Gelukkig valt het in de praktijk niet al te veel op en je moet wel heel goed kijken om het te zien.

Op enkele plaatsen moet het vrachtautoverkeer ook het spoor oversteken.
Aangezien door het aanbrengen van een foamlaag onder het wegdek nagenoeg dezelfde hoogte als de spoorstaven wordt bereikt, is het maken van een dergelijke overgang vrij eenvoudig te doen.
Voor de opvulling tussen de rails maken we gebruik van 2 op elkaar gelijmde houten roerstokjes. Deze blijken exact de goede hoogte te hebben en door er twee naast elkaar te plaatsen ook de perfecte breedte.

067 068
Na het drogen van de houtlijm worden deze op breedte gemaakt van de overgang en worden daarna verlijmd met houtlijm op de plastic bielzen van het spoor.
Na het drogen wordt aan de bovenzijde een stukje dubbelzijde kleefband aangebracht .
Hierop wordt ook een stuk grijs karton aangebracht als wegdek.

070 071Bij het op maat maken van dit stukje wegdek laten we het wegdek op de spoorstaven aan sluiten.
Na het vastplakken vouwen we de randen om naar beneden waardoor er ruimte ontstaat voor de wielflenzen.
Hiervoor kun je een kleine schroevendraaier of de achterkant van de mesje gebruiken.
Het voordeel van deze methode is dat de zijkant van de houten roerstaafjes gelijk de juiste kleur hebben.
Zo ontstaat een perfecte overgang voor het vrachtautoverkeer en kunnen de locs en wagons feilloos over de overgang.

Voor de opvulling tussen de sporen is gewoon een stuk opvul foam gebruikt met hierop weer een stukje grijs karton.

Het uiteindelijke resultaat........

072 073
Keer terug naar menu.


Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Faller Car

Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....

Terug

Terug naar home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "