Rangeer terrein

0


Het rangeer terrein is gelegen langs de hoofdbaan.
Er komt slechts 1 spoor dat de hoofdbaan verbindt met het rangeer terrein.
Het treinverkeer kan vanaf elk spoor van de hoofdbaan het rangeer terrein oprijden.
Omgekeerd ook, het treinverkeer dat het rangeer terrein verlaat kan op beide sporen van de hoofdbaan komen.
Normaal gesproken zal het treinverkeer komende vanuit het hoofdstation via het binnenspoor het rangeer terrein op rijden en het vertrekkende treinverkeer zal via het buiten spoor richting hoofdstation gaan.

Het rangeer terrein bestaat uit een aantal delen.
Zo vinden we er een stukgoederen overslag, container overslag en een auto overlaad perron.
Via het menu hieronder kun je snel naar een bepaald gedeelte gaan.

Keuze menu:

Algemeen.
Container terminal
Loc depot
Haven gebied

Algemeen.


De eerste aanzet voor het rangeer terrein is een feit.
Voorheen werd deze plek nogal eens gebruik om tijdelijk wat spullen te stallen of wat kleine werkzaamheden uit te voeren.
Nu begonnen is met de aanleg van het rangeer terrein zullen we hiervoor een ander plekje voor moeten vinden.
In grove lijnen is het railplan voor het rangeer terrein wel bekend, maar het wordt pas echt duidelijk als de zaak wordt uitgelegd.
Als eerst is begonnen om het bestaande sporenplan globaal uit te leggen om te kijken of er ergens knelpunten komen te liggen.
Met name de positie van de wissels en engelsmannen kan een probleem geven bij de plaatsing van de servo aandrijvingen.
Mogelijk dat de aandrijving dan op een plaats komt te zitten waar een steunbalk loopt.
In dat geval zal er gekeken moeten worden of de aandrijving andres geplaatst kan worden of dat de positie van de wissel of ebgelsman moet worden aangepast.
Na enkele kleine wijzigingen was het plan compleet en kon met de definitieve bouw worden begonnen.

001 002
Voordat met de aanleg van de opstelsporen is begonnen zijn de eerste twee engelsmannen geplaatst om de exacte positie vast te leggen.
Om er voor te zorgen dat vanaf de hoofdbaan de wissels en engelsmannen straks mooi in lijn liggen, is er tijdelijk een koord gespannen over één van de spoorstaven, zodat deze mooi in één lijn geplaatst kunnen worden.
Door het koord ectra lang te maken, kan de gehele wisselstraat mooi in lijn gelegd kon worden.
Na dat de exacte positie van de wisselstraat vastligt, kunnen de gaten voor de servo aandrijvingen worden afgetekend en is de wiselstraat weer tijdelijk weg genomen.
Als eerste worden op de afgetekende plaatsen gaten van 6mm geboord voor de servo aandrijvingen.
Na het boren van de gaten is er een foam onderlaag aangebracht voor de demping en zijn de gaten van onderuit in het foam weer doorgestoken.
Vervolgens is de wisselstraat weer terug geplaatst en vastgezet.

003 004
De volgende stap was het aanbrengen van de servo aandrijvingen.
Door de pen voor de wisselaandrijving extra lang te laten, kan deze vrij eenvoudig geplaatst worden.
Vervolgens is de servo aandrijving afgesteld en vast gezet.
Na het aanbrengen en afstellen van de servo aandrijvingen, zijn de servodecoders geplaatst, geprogrammeerd en aangesloten op de servo’s.
Voor we verder gaan zijn eerst alle geplaatste aandrijvingen getest en voor zover dit nog nodig was eventueel wat bijgesteld.

Vervolgens zijn de 1e opstelsporen op de engelsmannen aangesloten, natturlijk weer met een mooie foamlaag eronder.
Op deze manier is het hele rangeerterrein stap voor stap worden opgebouwd.

005 006

007 008

009 010
Het opstelspoor dat het dichtst bij de hoofdbaan ligt is het zogenaamde in- en uitrij spoor.
Op dit spoor komen alle goederentreinen vanaf het hoofdspoor binnen en zullen ook weer van dit spoor naar de hoofdbaan vertrekken.
Om dit straks in koploper goed te kunnen regelen, zijn er meldstukken nodig om te weten of een trein op het eindpunt is aangekomen of dat er een trein klaar staat om te vertrekken.
Deze meldstukken worden aan het begin en aan het einde van dit spoor aangebracht.
Hiervoor zijn er zaagsnedes aangebracht waardoor er geïsoleerde stukken onstaan.
Deze geïsoleerde stukken zijn aangesloten op de melders en bekend gemaakt in koploper.
De overige sporen, met uitzondering van de container terminal, het havenspoor en het spoor naar de locloods, zijn volgens een nagenoeg ongewijzigd railplan aangelegd en aangesloten.

011 012

013 014

We kunnen nu beginnen met de overige sporen.


Keer terug naar menu.


Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Faller Car

Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....

Terug

Terug naar home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "