Container terminal

0


Het rangeer terrein bestaat uit een aantal verschillende delen.
Een deel daarvan is de container terminal.

Voor het laden en lossen van containers heb altijd al een zwak gehad voor de Heljan Container kraan.
Aangezien deze niet meer nieuw te koop was ben ik op zoek gegaan naar een occassion.
Het geluk was aan mijn zijde en heb er één voor een redelijk normaal bedrag op de kop kunnen tikken.
Dat de inbouw niet zonder slag of sttot is gegeaan staat hierna beschreven,

Omdat dit een gebruikte is, zijn de vloerdelen al gedeeltelijk op maat gemaakt en, hoe kan het ook anders, past dit niet gelijk in het railplan van kelderspoor.
De onderbouw van de kraan bestaat uit 2 bodemplaten, waarop de positie van de container kraan vast ligt.
Als eerste is de plaats bepaald waar deze container terminal geplaatst zou moeten worden.
De plaats van het spoor (of sporen) kun je, binnen bepaalde marges, vrij indelen.

015 016
Om de vloerplaten te laten aansluiten op de rail voor de kraan en het spoor, moet je deze op maat maken.
Bij deze set zijn echter maar twee spoordelen aanwezig (voor elk vloerdeel één) en zou er dus maar één doorgaand spoor onder de terminal zijn te maken.
Het is echter de bedoeling dat er twee sporen komen te liggen.
Aangezien deze kraan niet meer verkrijgbaar is, wordt het moeilijk om nog aan twee extra spoordelen te komen.
De onderzijde van de vloerplaten zijn voorzien van groeven, waarlangs de vloerplaat kan worden ingekort.

019 020
Om de vloerplaten vast te zetten op de onderplaat, zijn deze voorzien van noppen, die op de onderplaat kunnen worden geklikt.
Door de vaste afstand tussen de noppen en de breekgroeven in de vloerplaten, ben je dus gebonden aan bepaalde afstand tussen de sporen.
En, je raad het al, natuurlijk komt het niet uit met het spoerenplan van Kelderspoor.
Zaak dus om hier een passende oplossing voor zien te vinden, en wel zodanig, dat de aanwezige vloerplaten volledig gebruikt kunnen worden.

Nadat de plaats van de container terminal was bepaald, is het onderliggende foam op die plek verwijderd, zodat de aansluitende sporen op gelijke hoogte kwamen te liggen met die van de terminal.

023 024
Om het 2e spoor onder de terminal aan te kunnen leggen, en omdat enkele vloerdelen al waren “gesneden”, is het een uitdaging om dit alsnog in te kunnen passen in het huidige railplan.
Bij de onderlingen afstand tussen de twee sporen in de vloerplaat, was de hart-hart afstand zo wie zo al afwijkend t.o.v. van de afstand die in het railplan wordt gebruikt.
Het is de bedoeling de sporen zo ver mogelijk achterin te leggen om zo voldoende ruimte over te houden voor het stapelen van de containers en het vracht verkeer.
Deze wordt tenslotten bepaald door de nokken in de onderplaat.
In het meest gunstigste geval was de h-h afstand altijd nog zo’n 15 mm groter dan de standaard h-h afstand in het railplan.
Door de aanloop naar de terminal op minimaal 1 flexrail lengte te houden, kon dit redelijk makkelijk opgevangen worden.
Dit hield echter wel in dat er wat aanpassingen gedaan moesten worden om het geheel passend te krijgen.
De nokken waarmee de vloerplaten worden vast gezet, zaten wel op de juiste plek, maar niet voor de bielzen van de flexrail.
Deze nokken paste wel tussen de biezen door, maar geven te weinig ruimte om de vloerplaat vast te kunnen klikken.
Hiervoor is de onderlinge afstand tussen de bielzen te klein.
Door enkel bielzen te verwijderen, ontaat er voldoende afstand om de ruimt te hebben om de vloerdelen vast te kunnen klikken.

Omdat op de grondplaat niet voorbereid is om een spoor met flexrail te leggen, , zijn er nog een paar opstakkeld die aandacht vragen.
De bodemplaat is aan beide zijde voorzien van een kleien opdtaande rand en bij beide bodemplaat delen een stukje van deze opstaande rand worden weggenomen.
Daarnaast zitten, juist op deze plek, twee klein nokjes waar een plastic koppelstukje op geplaatst kan worden, om beide vloerdelen aan elkaar te koppelen, zodat deze niet meer ondeling kunnen verschuiven.
ook deze zitten aan beide zijde van grondplaat en moeten worden verwijderd.
Nu kan de flexrail zodanig geplaatst worden dat deze stabiel, d.w.z. niet kan verschuiven, op de grondplaat komt te liggen.

021 026

Nadat dit zo was aangelegd, kon begonnen worden met het op maat maken van de vloerdelen.
Voordat de vloerdelen definitief op hun plaats worden gelegd, zijn eerst alle losse spoorstaven voorzien van een extra draad, om contact problemen met railschoenen te vermijden.

027 028
Dit is met zowel de railstaven voor de container kraan als met de originele spoordelen gedaan.
Bij de zelf ingelegde flexrail is dat niet nodig, omdat deze buiten het deel van de container terminal de railverbinding heeft zitten.

030 032

Nu is het nog een kwestie van aansluiten en testen.


Na de aanleg van de container terminal zijn ook de overige sporen aangelegd.Word vervolgd.........


Keer terug naar onderwerp Rangeer terrein.

Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Faller Car

Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....

Terug

Terug naar home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "