Container terminal

0


Het rangeer terrein bestaat uit een aantal verschillende delen.
Een deel daarvan is de container terminal.


Om alles snel wwer te kunnen vinden is er ook hier een menu indeling.

Om terug te gaan naar het hoofdonderwerp "Rangeer terrein" klik je hier. Keuze menu:

Nieuw of gebruikt....
De plaatsing en indeling.
De vloerplaten.


Nieuw of gebruikt.

Voor het laden en lossen van containers heb ik altijd al een zwak gehad voor de Heljan Container kraan.
Aangezien deze niet meer nieuw te koop was, ben ik op zoek gegaan naar een occassion.
Het geluk was aan mijn zijde en heb voor een redelijk normaal bedrag er één op de kop kunnen tikken.
Dat de inbouw niet zonder slag of stoot is gegaan staat hierna beschreven,
Omdat het een gebruikt exemplaar is, zijn de vloerdelen al gedeeltelijk op maat gemaakt en, hoe kan het ook anders, past dit niet gelijk in het railplan van kelderspoor.
De onderbouw van de kraan bestaat uit 2 bodemplaten, waarop de positie van de container kraan vast ligt.
Als eerste is de plaats bepaald waar deze container terminal geplaatst zou moeten worden.
De plaats van het spoor (of sporen) kun je, binnen bepaalde marges, vrij indelen.

015 016
Om de vloerplaten te laten aansluiten op de rail voor de kraan en het spoor, moet je deze op maat maken.
Bij deze set zijn echter maar twee spoordelen aanwezig (voor elk vloerdeel één) en is er dus maar één doorgaand spoor onder de terminal te maken.
Het is echter de bedoeling dat er twee sporen komen te liggen.
Aangezien deze kraan niet meer verkrijgbaar is, wordt het moeilijk om nog aan twee extra spoordelen te komen.
Hiervoor moeten we dus een oplossing zien te vinden.


Keer terug naar menu.

Terug naar het hoofdonderwerp Rangeer terrein.

De plaatsing en indeling.

De onderzijde van de los te plaatsen vloerplaten zijn voorzien van groeven, waarlangs de vloerplaat kan worden ingekort.

019 020
Om de vloerplaten vast te zetten op de onderplaat, zijn deze voorzien van noppen, die op de onderplaat kunnen worden geklikt.
Door de vaste afstand tussen de noppen en de breekgroeven in de vloerplaten, ben je dus gebonden aan bepaalde afstand tussen de sporen.
En, je raad het al, natuurlijk komt dat niet uit met het spoerenplan van Kelderspoor.
Zaak dus om hier een passende oplossing voor zien te vinden, en wel zodanig, dat de aanwezige vloerplaten volledig gebruikt kunnen worden.

Nadat de plaats van de container terminal was bepaald, is het onderliggende foam op die plek verwijderd, zodat de aansluitende sporen op gelijke hoogte kwamen te liggen met die van de terminal.

023 024
Om het 2e spoor onder de terminal aan te kunnen leggen, en omdat enkele vloerdelen al waren “gesneden”, is het een uitdaging om dit alsnog in te kunnen passen in het huidige railplan.
Bij de onderlingen afstand tussen de twee sporen in de vloerplaat, was de hart-hart afstand zo wie zo al afwijkend t.o.v. van de afstand die in het railplan wordt gebruikt.
Het is de bedoeling de sporen zo ver mogelijk achterin te leggen om zo voldoende ruimte over te houden voor het stapelen van de containers en het vrachtverkeer.
Deze wordt tenslotten bepaald door de nokken in de onderplaat.
In het meest gunstigste geval was de hart-hart afstand altijd nog zo’n 15 mm groter dan de standaard hart-hart afstand in het railplan.
Door de aanloop naar de terminal op minimaal 1 flexrail lengte te houden, kon dit redelijk makkelijk opgevangen worden.
Dit houdt in dat er wat aanpassingen gedaan moesten worden om het geheel passend te krijgen.
De nokken waarmee de vloerplaten worden vast gezet, zaten wel op de juiste plek, maar niet voor de bielzen van de flexrail.
Deze nokken paste wel tussen de biezen door, maar hebben te weinig ruimte om deze op de vloerplaat vast te kunnen klikken.
Hiervoor is de onderlinge afstand tussen de bielzen te klein.
Door enkele bielzen te verwijderen, ontstaat er voldoende afstand om ruimte te hebben om de vloerdelen vast te kunnen klikken.

Omdat de grondplaat niet voorbereid is om een spoor met flexrail te leggen, zijn er nog een paar opstakkels die aandacht vragen.
De bodemplaat is aan beide zijde voorzien van een kleine opstaande rand.
Bij beide bodemplaat delen is een stukje van deze opstaande rand worden weggenomen om daar flexrail te kunnen plaatsen.
Daarnaast zitten, juist op deze plek, twee kleine nokjes waar een plastic koppelstukje op geplaatst kan worden, om beide vloerdelen aan elkaar te koppelen, zodat deze niet meer onderling kunnen verschuiven.
Ook deze zitten aan beide zijde van grondplaat en moeten worden verwijderd.
Nu kan de flexrail zodanig geplaatst worden dat deze stabiel op de grondplaat kan komen te liggen, d.w.z. niet kan verschuiven.

021 026Keer terug naar menu.

Terug naar het hoofdonderwerp Rangeer terrein.

De vloerdelen.

Nadat de flexrail op zijn plaats ligt worden de vloerdelen op maat gezaagd.
Dit op maat zagen is een vrij nauwkeurig klust en vereis wel wat geduld.
Voordat de zaag er in gezet wordt, is geken nmaar de meest gunstige indeling.
Zo is er gekeken of de grote delen op het meest sporenvrije deel geplaatst konden worden.
Het deel wat eraf gezaagd moest worden was breed genoeg om dat weer passend te maken voor tussen de 2e (flex) rail.
Let dan wel even op hoe je ze plaatst, de bevestigingsnokken aan de onderzijde moet dan wel passen op de nokken die nu door de flex rail steken.
Na het op maat maken konden de vloerdelen geplaatst worden.
Voordat de vloerdelen definitief op hun plaats worden gelegd, zijn eerst alle losse spoorstaven voorzien van een extra draad, dit om contact problemen met railschoenen te vermijden.

027 028
Dit is met zowel de railstaven voor de container kraan als met de originele spoordelen gedaan.
Bij de zelf ingelegde flexrail is dat niet nodig, omdat deze buiten het deel van de container terminal de railverbinding heeft zitten.

030 032

Nu is het nog een kwestie van aansluiten en testen.

Na de aanleg van de container terminal zijn ook de overige sporen aangelegd en kan er begonnen worden met het aanbrengen van de wegen en balast.
Keer terug naar menu.

Terug naar het hoofdonderwerp Rangeer terrein.


Word vervolgd.........


Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Faller Car

Tijdens de bouw van de baan is besloten om de modelbaan ook te voorzien van een Faller Car systeem. Mogelijk dat deze in de toekomst ook digitaal bestuurd.....

Terug

Terug naar home page.....
" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "