Besturing.

Er zijn verschillende software pakketten die een automatische treinenloop mogelijk maken.
Sommige zijn zeer beperkt en andere zeer uitgebreid.
Omdat de baan redelijk groot van omvang is en er later veel treinen gelijktijdig kunnen rijden, is computer besturing vrijwel de enige goede oplossing om dit in goede banen te leiden.
Analoog zou dit natuurlijk ook wel kunnen, maar elke aanpassing in de baan betekend dan ook, dat bedrading en besturingselementen aangepast moeten worden.
Met computer besturing ben je meer flexibel en is aanpassing van bedrading of besturingselementen niet altijd nodig.
Uitzondering hierop zijn natuurlijk de aanpassingen in het railplan.
Hierbij is natuurlijk wel een aanpassing of uitbreiding nodig in de bedrading en/of besturingselementen.
Maar deze wijzigingen zijn over het algemeen vrij eenvoudig in te brengen in de software en zijn de aanpassingen in beveiliging e.d. snel doorgevoerd.
Nu zijn er nogal wat besturingsprogramma's beschikbaar, zoals Rocomotion, Railroad & Co Traincontroller, Win-Digipet, Itrain, Rocrail, Koploper om er maar een paar te noemen.
Elk besturingsprogramma heeft zijn voor en nadelen, sommige zijn gratis, voor andere moet je weer betalen.
Er zijn er zelfs bij die in verschillende versie te verkrijgen zijn.
Zelf heb ik de keuze gemaakt om Koploper te gebruiken omdat deze heel veel mogelijkheden bied (zelfs mogelijkheden bied die andere niet hebben), er een goed forum met veel kennis aanwezig is en (natuurlijk, ik ben een Hollander) omdat het gratis is.
Na de eerste installatie van de software wordt je als beginneling overdonderd met de mogelijkheden van Koploper.
Een zeer uitgebreid programma met enorm veel mogelijkheden waardoor je de neiging hebt om door de bomen het bos niet meer te zien.
Als eerste maar een handleiding "Starten met Koploper", deel 1 en 2, gedownload van de Etecmo site. (voor de liefhebber: Etecmo, Het hoe en waarom .)
Een prima handleiding om mee te starten. Het verteld precies wat er moet gebeuren en wat je moet doen om de eerste trein met koploper te besturen.
Stap voor stap worden de basis begrippen bij gebracht.
Daarom vindt je hier ook moet hoe je moet je moet starten met Koploper, daarvoor zijn prima beschrijvingen te vinden op het net.
Wat je hier wel vindt, is hoe de zaak is aangepakt en welke stappen doorlopen zijn.
Ook de wat meer ingewikkelde zaken en hoe bepaalde handelingen in Koploper verwerkt zijn vindt je hier terug.

Omdat de beschrijving over hoe de automatisering tot stand is gekomen een vrij omvangrijke rubriek is, heb ik een keuze menu gemaakt waardoor je snel naar een bepaald gedeelte kan springen.
Als toevoeging vindt je bij verschillende onderwerpen de mogelijkheid om het databasebestand voor Koploper te downloaden.
Je kunt dan zien wat er is veranderd in de database.
Als je met een Koploper versie van voor 9.2 werkt, moet je de bestanden die zijn aangemerkt met een * eerst uitpakken voordat je ze kunt laden in koploper (via Backup/Restore).
je kunt nooit een database laden warbij een Koploper versie staat vermeld die hoger is als waar je mee werkt.!!!


Keuze menu:

Eerste test op schaduw station.
Eerste ontwerp in koploper.
Uitbreiding schaduw station in koploper.
Schaduw station compleet en nieuwe tabbladen in koploper.
Aanpassing schaduwstation.
Pendeldienst.
Overzicht.
Museum lijn uitbreiding.
Het rangeer terrein.
De trukendoos.

Eerste test op schaduwstation.

Om het schaduw station te kunnen testen, zijn aan het einde van beide helixen op niveau 0 lussen geplaatst, zodat de sporen die naar boven en naar beneden gaan met elkaar worden verbonden.
Op deze manier ontstaat er eigenlijk een grote ovaal.

Alvorens met koploper te gaan automatiseren is het schaduw station eerst "conventioneel" bereden om te testen of alles naar wens functioneerde.
Hierbij is gelet op de loop eigenschappen (geen ontsporingen in beide richtingen), functioneren van de wissels en het goed functioneren van de terug melding.
Voor het testen van terug meldingen kun je in koploper via het menu "testprogramma" de status van de terug melders op vragen.
Door nu met een lok over de bezet melders te rijden, kun je controleren of deze functioneren en/of deze juist zijn aangesloten.
Na deze testen en het verhelpen van een paar kleine problemen, is het eerste ontwerp gemaakt voor het(voorlopige) traject.
Indien je geen gebruik maakt van Koploper (of een ander besturingsprogramma met deze mogelijkheid), dan is in de meeste gevallen het teruglezen van melders mogelijk via de centrale.
Het hangt echter van de centrale af hoe je dit moet doen.
Bij de gebruikte centrale van Uhlenbrock (Intellibox IR) kun je de "mode" toets gevolgd door de nummer "3" toets de selectie maken om de melders terug te lezen.
Standaard zal deze de 1e 16 ingangen terug lezen, maar kun je aanpassen door de "menu" toets te gebruiken en het nieuwe bereik op te geven.
Indien er een bezetmelder "bezet" wordt, kleurt het bewuste blokje zwart op.
Op deze manier kun je controleren of de zaak naar behoren functioneert.

Om dit te testen in Koploper, zorg je eerst dat de communicatie met de centrale wordt opgestart (groen spiegelei).
Daarna klik je onder het tabblad "Algemeen" op "Testprogramma".
Selecteer nu het tabblad "Bezetmelders" en geef het aantal bezetmeldmodules in dat je hebt aangesloten.
Vervolgens kun je nu handmatig met een loc over de baan rijden en bij elke bezetmelder die geactiveerd wordt, is een kort "bel" hoorbaar.
Daarnaast wordt de melder zichtbaar in het overzicht.
Je ziet dan direct welk bezetmeldnummer daaraan gekoppeld is.
Het scherm kan maar een beperkt aantal nummers tonen.
Gebruik je een groot aantal bezetmelders, dan kun je zonder problemen gewoon naar beneden en naar boven scrollen om de andere zichtbaar te maken.

Keer terug naar menu.

Eerste ontwerp in koploper.

In het 1e ontwerp van koploper is het volledige schaduw station getekend (oude situatie) maar de tijdelijke lussen niet.
Vervolgens zijn er 6 blokken aangebracht die als een "hondenbot" aan elkaar zijn gekoppeld.
In feite dus een ovaal met 6 blokken.
Dit is gelijk aan wat er beschreven wordt in het document "Starten met Koploper", echter met 6 blokken i.p.v. 4.
In de locomotieven database zijn 4 locs ingevoerd om de baan te kunnen testen.
2 locs als goederentrein, 1 loc als sneltrein en 1 loc als stoptrein.
Voor nu is er gekozen om te rijden met decoder stappen (later zullen de snelheden worden geijkt in koploper).
Bij de eerste testen zijn er nog geen wisselstraten ingevoerd en zijn de wissels handmatig in de juiste stand gezet om het traject van blok 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5, naar 6 en weer naar blok 1 te kunnen rijden.
Voordat het programma daadwerkelijk zou gaan draaien met de baan, is deze eerst getest in een testmode, de zogenaamde simulatie mode.
Het voordeel hierbij is dat er geen treinen kunnen botsen op de werkelijke baan, en dat alles eerst gesimuleerd kan worden.
De simulatie mode kan eenvoudig worden ingesteld door in "instellingen per database" het poort nummer op "testen" te zetten.
Nadat de simulatie goed is verlopen, kan de baan werkelijk aangestuurd gaan worden.
Gestart is met 1 lok op de baan maar al rap daarna reden er 4 locs in hondenbot achter elkaar.
Alles bleek prima te functioneren en is er verder gegaan met de uitbreidingen.

Bijbehorende database: Elstbahn 1 (gemaakt met 7.4, build4). ; database 1 *.

Keer terug naar menu.

Uitbreiding schaduwstation in koploper.

De 1e uitbreiding bestond uit het toevoegen van vijf extra blokken en het vastleggen van een wisselstraat.
Nu zijn de twee lussen wel getekend in het railplan van Koploper(zie afbeelding onder).
Blok 7 is geplaatst als inhaal spoor en de overige blokken zijn verdeeld over de helixen en de daar aan gekoppelde lussen.

In de wisselstraat zijn de wissels 2 en 14 opgenomen.
Ook zijn er twee nieuwe type sporen aangemaakt, station (voor blok 3) en inhaal spoor (voor blok 7).
Door aan de sporen bepaalde eigenschappen toe te kennen (zoals maximumsnelheid e.d.) kan er eenvoudig verschil worden opgebouwd bij verschillende sporen.
Vervolgens is er eerst weer in testmode (simulatie) getest voordat de baan daadwerkelijk werd aangestuurd.
Tijdens de testritten is er gereden met 4 locs.
Het leuke is dat je nu ook allerlei dingen kunt uitproberen zoals wachttijden op het station spoor en alleen het goederen verkeer over het inhaalspoor.
Allemaal functies die in de uiteindelijke baan zullen worden toegepast.

Bijbehorende database: Elstbahn 2 (gemaakt met 7.5, build13). ; database 2 *.

Keer terug naar menu.

Schaduwstation compleet en nieuwe tabbladen in koploper.

Na diverse dingen te hebben getest en verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd te hebben, is koploper opnieuw uitgebreid en aangepast door het toevoegen van alle blokken en zijn er twee nieuwe tabbladen toegevoegd in het baanoverzicht.
Een tabblad voor de hoofdbaan (niveau 0) en een tabblad voor de parade baan.
Op het nieuwe tabblad voor de hoofdbaan is ook het (voorlopige) baanplan getekend voor het hoofdstation, maar nog niet verbonden met de helixen.
De lussen zijn aangegeven door de sporen te verbinden na de helix.
In totaal bestaat het geheel nu uit 26 blokken.
Tevens zijn er een aantal locomotieven toegevoegd in de database, zijn alle wisselstraten ingevoerd en zijn bepaalde sporen geselecteerd die alleen voor het goederenverkeer bestemd zijn.
Zoals ook voorheen is het een en het ander eerst getest in simulatie mode.
Tijdens het testen in simulatie mode waren er geen problemen, maar bij het testen op de baan ontstonden er problemen in blok 21 en 22.
Deze twee blokken zijn namelijk te kort om een trein in te laten stoppen.
In de database is dit nu zo geconfigureerd, dat de rijweg pas vrij gegeven wordt, indien dit blok (21 /22) vrij is in combinatie met het opvolgende blok.
Nadien zijn er tijdens de test geen problemen meer geweest.
Tijdens de testritten op de baan zijn er steeds meer locomotieven bij gezet en alles bleek nu prima te functioneren.

Bijbehorende database: Elstbahn 3 (gemaakt met 8.0, build13). ; database 3 *.


Keer terug naar menu.

Aanpassing schaduwstation.

Na de langdurig testen bleek dat het schaduw station prima functioneerde en dat de treinen storingsvrij reden.
Voordat met de daadwerkelijke bouw van het station is begonnen, is eerst de automatisering verder uitgewerkt in koploper.
Hierbij werd echter duidelijk dat ik baan technisch gezien met een probleem kwam te zitten.
Doordat de parade baan bestond uit een dubbele lus, wisselen de treinen van richting.
Deze richting wissel vindt niet plaats over hetzelfde spoor, maar via het tegenspoor.
In de bestaande vorm van de baan was het niet mogelijk om opnieuw terug te keren in de andere richting, waardoor een rijrichting zou "vol lopen" in de andere rijrichting zou "leeglopen".
Om dit probleem op te lossen moest er ergens in de baan een gelijksoortige lus worden aangelegd.
Om dit te kunnen realiseren is in het schaduw station een "omloop spoor" aangelegd, die het mogelijk maakt om opnieuw van (tegen)spoor te kunnen wisselen.
Hierbij is een opstel spoor komen te vervallen en is er een extra lus aangelegd die buiten de helix aan de station zijde heen gaat en weer aansluiting vindt op het tegenspoor (huidige situatie).
Omdat in koploper al de nodige blokken en de bijbehorende instellingen waren gedaan, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waarbij de blok nummering niet echt logisch meer is.
Voor koploper maakt het echter niets uit, mits je maar de juiste gegevens voor de blokken ingeeft.
Vandaar dat de nummering van de blokken in een enkel geval niet logisch of verwarrend kan zijn.
In onderstaande afbeeldingen is het een en het ander in koploper uitgewerkt.In het nieuwe ontwerp zijn ook de seinen in het zichtbare deel meegenomen.
Hoewel de seinen nog niet daadwerkelijk geplaatst zijn, zijn wel de decoders hiervoor ingevoerd en zijn de seinen van de juiste gegevens voorzien.
Na het aanleggen van het station en het aansluiten van de bijbehorende meld sporen er is als eerste weer even proef gereden om na te gaan of alle melders correct werken.
Voordat de daadwerkelijke baan wordt aangestuurd is natuurlijk eerst weer getest in simulatie mode om het een en het ander te controleren.
Toen dit allemaal vlekkeloos verliep is de baan echt aangestuurd en bleek alles te functioneren zoals het bedoeld was.

In de tekening heboven zie je ook links onder een klein rood vierkantje met een wissel symbool.
Hier is een USB camera met servo aandrijving geplaatst en de stand van deze camera is met Koploper te bedienen.
Deze camera heeft gewoon een wissel adres en kan los van de rest aangestuurd worden.

Keer terug naar menu.


Regeling bij het station.

Nadat de baan uitgebreid was getest op eventuele fouten, zijn er verschillende voorwaardes gekoppeld om het treinverkeer wat realistischer te regelen.
Zo is er op het station onderscheid gemaakt voor personen en goederen verkeer.
Blok 29 is bedoeld voor alleen het goederen verkeer en is ook het enige spoor waar geen perron aan ligt.
Verder geldt dat de goederentreinen NOOIT mogen stoppen in het station, dus het volgende blok moet vrij zijn om de goederentrein door het station te laten rijden.
De overige sporen zijn bedoeld voor het personen verkeer waarbij blok 28 in beide richtingen bereden kan worden.
Verder is voor al het treinverkeer bij binnenkomst en doorgang een beperkte snelheid ingesteld.
In de toekomst zullen de treinen verschillen in lengte. Met uitzondering van het goederen verkeer wordt er momenteel nog geen rekening gehouden met de perron lengte, maar zal zeker in de toekomst gaan plaats vinden.
Op deze manier is het in de toekomst mogelijk dat bepaalde lange personen treinen alleen bij bepaalde perrons kunnen stoppen.
Naast het "normale" doorgaande treinenverkeer is er ook al onderscheid gemaakt voor pendeldiensten.

Keer terug naar menu.

Pendeldienst.

Voor een drietal treinstellen heb ik besloten om deze in een pendeldienst op te nemen.
Het kopspoor bij het station (blok 31) is speciaal voor deze pendeldiensten aangelegd.
Op dit spoor passen alle voor de pendeldienst geschikte treinstellen (2 of 3 delig).
Het gaat hierbij om de VT305 (adr.7), BR644 (adr.8) en de s-Bahn (adr.15).
Deze laatste is nog niet opgenomen in de locomotieven lijst.
De overige treinstellen (ICE, Tallys en VT11.5) zijn allemaal internationale of intercity's en zullen niet worden gebruikt als pendeldienst.
Koploper is zodanig ingeregeld dat alleen de pendeldiensten gebruik mogen maken van dit kopspoor en dat deze nooit op de andere sporen terecht zullen komen.
De pendeldienst zal dus altijd vertrekken van dit spoor en ook weer hier aankomen.

Bijbehorende database: Elstbahn 4 (gemaakt met 8.0, build6). ; database 4 *.


Keer terug naar menu.

Overzicht.

Tijdens het testen is gebleken dat het werken met tabbladen soms lastig en niet altijd handig is.
Een van deze nadelen is bijvoorbeeld, dat bij het volgen van de verschillende treinen telkens van tabblad gewisseld moet gaan worden.
Daarom heb ik besloten om het baan overzicht terug te brengen naar 1 blad.
Mede door het gebruik van een groot scherm is dit eenvoudig te doen en is de zaak overzichtelijk.
Om het geheel nog meer overzichtelijk te maken, zijn de helixen nu wat eenvoudiger getekend en zijn de sporen die niet zichtbaar zijn, in een oranje kader getekend.
De enige uitzondering in dit oranje kader zijn de sporen voor blok 36 en 39, deze zijn namelijk wel gedeeltelijk zichtbaar (zie sneeuw gaerij).
Om de zaak helemaal compleet te maken zijn in het nieuwe overzicht ook de (voorlopige) rangeersporen en de draaischijf getekend.
Deze zijn nog niet daadwerkelijk op de baan aanwezig en het plan kan in de toekomst nog wel eens wijzigen.
Ook zijn hier nog geen bloknummers toegekend, omdat nog niet bekend is hoe dit er precies uit komt te zien.
Hoe het is er nu uit ziet staat hieronder afgebeeld.Keer terug naar menu.


Museum lijn uitbreiding.

Door de uitbreiding van een museum lijn, moest opnieuw koploper worden aangepast.
In het bestaande overzicht was dit echter makkelijk in te brengen.
De helix naast het rangeer gedeelte is uitgebreid en zijn er twee nieuwe aansluitingen in de hoofdbaan aangebracht.
Op de layout tekeningen was dit al getekend, en nu is er in koploper ook het een en het ander gewijzigd.
Het materieel dat gebruikt wordt op de museum lijn bestaat uit 2 x een ET91 (1x rode en 1 x blauwe uitvoering), een Ee3/3 en een ÖBB1045.
Deze laatste twee dienen als bevoorradings trein, waarvan er altijd maar één van de twee in dienst zal zijn.
De bedoeling is dat de treinen op de museumlijn rijden volgens een dienstregeling over een vast traject.
Tijdens de simulatie bleek echter dat de boel op de museumlijn nog wel eens werd "opgesloten" werd tussen blok 45 en 46.Dit werd veroorzaakt doordat blok 45 en 46 in koploper niet gedefinieerd stonden als een 2 richtingsblok.
Inmiddels is dit aangepast en is er opnieuw simulatie mee gedraaid. Door deze aanpassing bleek nu alles goed te functioneren.
Het railplan is inmiddels gerealiseerd en zijn de terug melders aangesloten op de juiste stukken spoor.
Voordat de nieuwe database "live" gaat, is eerst gecontroleerd of alle melders correct functioneerde.
Na deze controle is de nieuwe database geladen en kon begonnen worden met het proefrijden.
Als eerste is gestart met een aantal handmatige proefritten met de ET91 om eventuele problemen in het traject te controleren en eventueel op te lossen.
Ondanks de steile helling in het onderste (laatste) deel van de helix, reed de ET91 vlot van boven naar beneden en omgekeerd.
Op wat kleine haperingen na (vuile rails) werkte alles naar behoren.
De volgende stap was natuurlijk de 1e proefrit met behulp van koploper. Ook dit bleek in 1e instantie goed te functioneren.
Het ontbrak er nog net aan dat de wachttijden iets aan de korte kant waren, maar dit is eenvoudig aan te passen en rekenen ik niet tot een probleem.
De volgende stap is natuurlijk buiten de inzet van de ET91 ook de Ee3/3 zijn traject te laten rijden.
Na het aanpassen van koploper kon ook deze worden ingezet.
Echter door een motor defect was de Ee3/3 niet meer inzetbaar en is er tijdelijk gebruik gemaakt van de RAG2000.
Tijdens de testen met deze locs op de museum lijn hebben zich geen eigenaardigheden voorgedaan.
Wat er echter uit het oog verloren was, is de tijd die de Ee3/3 nodig had om het traject van hoofdstation naar het eindpunt van de museum lijn af te leggen.
Gezien zijn lage snelheid van 50km/u zou dit niet alleen lang duren, maar ook voor het nodige oponthoud gaan zorgen voor het overige treinverkeer.
Opnieuw moest er een aanpassing in het banenplan worden doorgevoerd.
Om de route in te korten is er een verbinding gemaakt tussen het dalende spoor in de helix bij het rangeeremplacement en de stijgende lijn naar het eindstation van de museumlijn.
Ook is er een verbinding gemaakt tussen het dalende en stijgende spoor in de buitenste helix, om het mogelijk te maken, dat de bevoorradingstrein ook een korte route kan nemen om weer terug te keren naar het hoofdstation.
Deze verbinding ligt voor de splitsing "paradebaan-hoofdstation".
Ook nu weer moest koploper worden aangepast.
Omdat er baan technisch en blok technisch opnieuw een uitbreiding in Koploper gerealiseerd moest worden, is gelijk ook maar het Duitse sein stelsel gegenereerd in Koploper.
Hierdoor konden ook de juiste seinen worden ingevoerd.
Doordat er ook gebruik gemaakt is van voorseinen, of dit nu gecombineerde seinen zijn (=hoofdsein en voorsein ineen) of niet, moest er ook het nodige aangepast worden in de adressering van de seinmodules.
Hoe het een en het ander er nu uitziet toont onderstaande afbeelding.
Het oranje kader (niet zichtbaar deel) is nu alleen rond het schaduwstation aangebracht, omdat bij de museumlijn wel delen in het zicht liggen.

Huidige baan
Bijbehorende database: Elstbahn 5 (gemaakt met 8.3, build8). ; database 5 *.Keer terug naar menu.

Het rangeer terrein.


Zoals het plan voor het rangeer terrein er voorheen lag, zal dit niet meer uitgevoerd worden.
De entree naar de draaischijf wordt aangepast omdat het bergmassief links van het rangeerterrein anders is geworden dan oorspronkelijk was gepland. (zie Sluitstuk van het talud aan industriespoor zijde…).

De tunneldoorgang, zoals aanvankelijk was gepland, is komen te vervallen.
In plaats daarvan wordt het loc depot, met de daarbij behorende draaischijf, toegankelijk via een spoor langs het bergmassief loopt.
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat er ook nog een haven komt, maar is nog niet 100% zeker.
Daar, waar oorspronkelijk de tunneldoorgang gepland stond, kom nu een uitloopspoor.
In het verlengde daarvan bevindt zich het spoor waar straks de goederentreinen op binnen komen die vanuit het hoofdtraject naar het rangeerterrein gaan.
Tevens wordt dat ook het vertrekspoor waar de goederentrein weer het hoofdtraject op gaan.
Zaken die in een later stadium nog in Koploper geregeld moeten worden. Hieronder de afbeelding zoals die uitgevoerd gaan worden in het plan.

47


Zoals je kunt zien, wordt alleen blok 51 toegevoegd. Dit is nodig om goederentreinen binnen te halen en te laten vertrekken naar de hoofdbaan
Ook zijn er extra melders geplaatst in het begin, midden en einde van dit blok.
De overige sporen op het rangeer terrein worden niet ingedeeld in blokken, omdat hier volledig handmatig gereden wordt.
Ook de draaischijf met de daarbij behorende sporen worden niet in blokken ingedeeld.
Voor automatisch bedrijf van de draaischijf zou dat wel nodig zijn, maar gezien het handmatige karakter is dat dus niet nodig.


Keer terug naar menu.


De trukendoos


Het is vrij eenvoudig om vanuit het rangeer terrein een trein in het regionale verkeer in te voegen
Het maakt daarbij niet uit welk soort trein dit is.
Om te beginnen moet blok 51 ingevoerd worden met de juiste bezetmelders in de juiste volgorde.
Je moet hierbij opgeven dat er van blok 51 gereden kan worden naar blok 34.
Ook de wisselstraat moet juist ingegeven worden als deze route gevolgd moet worden.
Om een (goederen)trein in te voegen sleep je de desbetreffende loc vanuit “Overzicht locomotieven” naar blok 51 en zorg je ervoor dat de rijrichting in Koploper goed staat.
Vervolgens activeer je de locomotief om deel te nemen in het automatische verkeer(blauwe pijl in locomotief venster) en sleep je blok 51 naar 34.
De trein zal nu automatisch ingevoegd worden en zal richting blok 34 gaan rijden, zodra dit mogelijk is.
Is toch niet zo heel moeilijk…
Om een goederentrein uit het regionale verkeer te halen, komt er wel iets meer kijken.
Buiten de opgave dat er van blok 32 naar blok 51 gereden kan worden, moet ook hier een wisselstaat vast gelegd worden.
Op het moment dat dit mogelijk is kunnen treinen van blok 32 naar blok 51 rijden.
We willen echter dat dit alleen goederentreinen zijn.
100b Hiervoor moeten we de trukendoos van Koploper lostrekken .
Deze trukendoos bestaat uit het maken van logische en speciale acties .
Logische acties is een onderdeel van Koploper waar je heel veel mee kunt doen.
Echter wanneer je het niet begrijpt wat het precies is en doet, kan je het beter niet gebruiken.
Aangezien je hier ook complexe zaken mee kunt regelen kun je natuurlijk snel de weg kwijt raken.
In Koploper wordt je dan ook gewaarschuwd dat je wel moet weten wat je doet, omdat er anders dingen kunnen gebeuren die je niet verwacht.
Rede genoeg om dit even wat verder uit te diepen.

Om te beginnen moet je eerst bepalen welke voorwaarde er gelden en wat er moet gebeuren.
Hier gaat het om de mogelijkheid om een goederentrein uit het reguliere verkeer te kunnen halen.
Als eerste moeten we bepalen of er in blok 32 een goederentrein zit.
Vervolgens moeten er gekeken worden of de schakelaar op het scherm of schakelpaneel is aangezet.
Tenslotte, niet geheel onbelangrijk, is blok 51 vrij.
Als extra voegen we toe dat de goederentrein naar het rangeerterrein moet, als de schakelaar (op het bedieningspaneel of beeldscherm) “aan” staat.
Het lijkt allemaal vrij simpel, maar is niet iets wat “standaard” bij de instellingen is te vinden.

Hoe is het gedaan.

1: Om te beginnen moeten we eerst bepalen of er een goedertrein in blok 32 zit.
Je kunt dit doen onder de instellingen “Variabele treinroutes” door blok 51 te blokkeren voor niet goedertreinen.
Je kunt ook een actie aanmaken die bepaald of je te maken heb met een goederentrein in blok 32.
Beide zullen werken, maar omdat we de voorwaarde o.a. gaan gebruiken in combinatie met een schakelaar, kiezen we voor de laatste optie.

Hiervoor maken we een logische actie “Blok 32 is bezet door goederentrein” aan .
De actie is waar, als het treintype een goederentrein is.

2: Een schakelaar bepaald of de goederentrein vanuit blok 32 naar het rangeerterrein moet komen.
Deze schakelaar komt voor op het beeldscherm van Koploper EN op de schakelkast.
Om een schakelaar op het beeldscherm te krijgen moet je eerst een logische actie aanmaken (KL schakelaar naar rangeerterrein).
De startwaarde zetten we op “Opgeslagen (vorige) waarde”.
Deze actie moet vervolgens gekoppeld worden aan een schakelaar symbool op het scherm.
Om de stand van een schakelaar op het bedieningspaneel te kunnen bepalen in Koploper, moet de schakelaar aangesloten worden op een bezetmelder ingang.
Als de schakelaar “aan” staat, is de status van het bezetmeldpunt ”bezet”.
Met deze informatie kan middels een logische actie bepalen worden of deze aan of uit staat.
Dit is gedaan met de logische actie “Schakelaar CP naar rangeer terrein”.
Hier wordt er gekeken naar de bezetmeldstatus van melder 3.09.

Door de logische acties van “KL schakelaar naar rangeerterrein” en “Schakelaar CP naar rangeer terrein” te combineren in een “of” functie, (“Schakelaar CP of KL naar rangeer terrein”) kan dit verder gebruikt worden om in een speciale actie te worden opgenomen.

3:Om te voorkomen dat een goederentrein vanuit blok 32 naar blok 33 rijd als de schakelaar “naar rangeerterrein” aan staat, moet blok 33 geblokkeerd worden voor het goederenverkeer als deze schakelaar “aan” staat.
Ook dit leggen we vast in een logische actie, “Blok 33 blokkeren voor goederen “.
Hier wordt gebruik gemaakt van de “EN” functie.


In principe kun je hier mee uit de voeten, maar ik heb natuurlijk nog allerlei toeters en bellen eraan gehangen.
Zo wordt er een decoder uitgang gestuurd op het moment dat de schakelaar op het bedieningspaneel of koploper gezet wordt om de goederentrein naar het rangeerterrein te sturen, zijn er geluiden gekoppeld aan bepaalde treinen, kan de draaibrug en verlichting van de draaischijf vanuit koploper met een schakelaar bediend worden.

102c
Dit alles is opgelost door logische en speciale acties te gebruiken.
Hoe het gedaan is, kun je terug vinden in onderstaande database.

Bijbehorende database: Elstbahn 6 (gemaakt met 9.4, build7). ; database 6 .


Keer terug naar menu.


Keuze rail materiaal

Na de grove schetsen van het banenplan moest er een keuze gemaakt worden voor het rail materiaal. Een van de belangrijkste afweging was het beschikbare ......

Digitale techniek

Door het enorme aanbod van verschillende digitale systemen, is het niet eenvoudig om een keuze te maken. Wel stond vast dat het DCC protocol ondersteund moest worden.......

Besturing

Er zijn verschillende software pakketten die een geautomatiseerde treinenloop mogelijk maken. Sommige zijn zeer beperkt, de andere heeft zeer uitgebreide mogelijkeheden .....

" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "