Het bergdorp

15 Nu de overweg van de Faller Car baan zijn voltooiing nadert, wordt het tijd om ook iets aan de aankleding boven de helix te gaan doen.
Het was nog niet helemaal duidelijk wat voor een soort invulling hier gegeven moest worden.
Het oppervlak is in zijn totaliteit nog we redelijk, maar wordt eigenlijk in tweeën gedeeld, door de doorkruising van het spoor.
Voor bijvoorbeeld een fabrieksgebouw of complex is het daardoor te klein en ook voor de wat grotere stads gebouwen is de beschikbare ruimte aan de kleine kant.
Oorspronkelijk was het idee om hier een bergmasief te maken, maar zou een minder fraai beeld opleveren met de geplande stad aan de overzijde van het grote station.
Na wat wikken en wegen is besloten om hier een bergdorpje je maken met een onder en boven deel waarbij het onderdeel aansluit op het wegennet naar de stad en het bovendeel meer aansluit op de wegen naar de fictieve stad aan de andere kant van de spoorlijn.
Hoe dit tot stand is gekomen, kun je hierna lezen.Om het zoeken wat te vereenvoudigen is er een keuze menu gemaakt, waarmee je snel naar een deel toe kan springen.
Hiervoor zijn er ook wat teksten aangepast.


Keuze menu:

De opzet van het bergdorp.
Het hoge deel van het bergdorp.
Het lage deel van het bergdorp.
De aansluiting op het hoge deel.
Het maken en afwerken van de bergwanden.
Tunnelingang van de Faller Car baan.
De aanleg van de verlichting.
Het wegenplan in het bergdorp.
Straat verlichting.


De opzet van het bergdorp.

Na verschillende opties bekeken te hebben is gekozen voor een klein bergdorp.
Zoals eerder vermeld, bestaat dit uit twee gedeeltes.
Een deel wat hoger gebouwd wordt dan het spoor tracé en een deel dat op gelijke hoogte van het tracé wordt gerealiseerd.
Om tot een goed invulling te komen is eerst eens bekeken welke huizen hiervoor in aanmerking komen.
De ruimte is wat bepekt en bied daarom ook maar aan een beperkt aantal huizen plaats.
Daarnaast moesten het soort huizen ook een beetje aansluiten op de achtergrond, passen in het landschap, niet overweldigend groot zijn en natuurlijk de juiste sfeer uitstralen.
Ook is er gekeken of de beschikbare huizen uit het zelfde tijdperk zijn.
Dit alles maakt het er niet eenvoudiger op om tot de juiste keuze te komen, maar over het algemeen zijn we daar redelijk in geslaagd.
1 2

Keer terug naar menu.

Het hoge deel van het bergdorp.


Om het hoge deel van het bergdorp te maken moest er een ophoging gemaakt worden.
Er is begonnen om van styrodur een bergwand te maken, die het tracé van het spoor volgt.
De afstand tussen bergwand en spoor moest daarbij nog groot genoeg zijn om ook nog bovenleidingsmasten te kunnen plaatsen.
De bergwand begint na de overweg en loopt vrij stijl naar boven.
Het einde van de wand eindigt ter hoogte van de reeds geplaatste achtergrond achter het station.
De uiteindelijke hoogte bedraagt hier zo’n 10 cm.
Het is de bedoeling dat het uiteinde wat schuin naar beneden gaat lopen om een mooie overgang te kunnen maken.
Tevens is de achtergrond, die reeds was aangebracht achter het station, door getrokken.
Voor de achtergrond is gekozen voor dezelfde achtergrond als die achter het station is gebruikt.
Door de scheiding bij het groen (onder aan de poster) iets golvend uit te snijden en de nieuwe achtergrond gedeeltelijk achter de bestaande achtergrond aan te brengen, is de overgang nagenoeg onzichtbaar geworden.

3 4

Om de hoogte over het geheel gelijk te maken wordt langs de muurzijde en de rand van de helix eveneens van styrodur een steunrand gemaakt van ca 10 cm breed.
Dit is stevig genoeg om straks het plateau voor het dorp te ondersteunen.
Het plateau bestaat uit een triplex plaat van 4mm dik en volgt de contouren van de bergwand.

Met de selectie van de huizen moest er min of meer een opstelling worden bepaald, die voldeed aan het beeld en de sfeer zoals dat bedoeld was.
Om dit te bereiken, is na het aanbrengen van de bergwand het plateau op maat gemaakt en is de eerste proef opstelling gemaakt.
Na wat schuiven en aanpassingen is de invulling van het boven deel bepaald.

5 6

Keer terug naar menu.

Het lage deel van het bergdorp.


Het lage deel van bergdorp ligt wat meer richting station en stad.
Hoewel dit deel pas later gebouwd zal gaan worden is er toch een proef opstelling gemaakt met de geselecteerde huizen voor dit deel.
Het is nog niet helemaal zeker of hier straks ook de Faller Car baan doorheen gaat lopen, maar er wordt wel rekening mee gehouden.
Door wat te schuiven met de huizen wordt er al een aardig beeld geschapen dat de juiste sfeer uitstraalt.

7 8

Mogelijk dat er bij de definitieve opstelling van dit deel nog wat ander huizen bij komen, maar hangt mede af of de Faller Car baan hier doorheen komt te lopen.
Mocht dit zo zijn, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een stopplaats voor een bus worden gerealiseerd.
Het een en het ander hang af van de te maken toegangsweg vanuit het stadsdeel naar de overweg.
Indien dit ongunstig uitpakt zal hier geen deel van de Faller Car baan worden gemaakt en is er meer ruimte voor andere dingen.

8

Keer terug naar menu.

De aansluiting op het hoge deel.


Door de helling langs het tracé wat schuin en ruw te maken, wordt het een echte bergwand.
Na het opruwen wordt de bergwand verlijmd met houtlijm op de ondergrond.
Daar waar de Faller Car baan naar beneden gaat, wordt parallel daaraan een weg naar boven gelegd om een wegaansluiting naar het bergdorp te realiseren.
Doordat de breedte van deze weg beperkt is, wordt dit een één richtingsweg.
Om ook voor het tegenovergestelde verkeer weer aansluiting op de Faller Car baan te realiseren wordt er aan de andere zijde een weg naar beneden aangelegd.
Ook dit wordt een één richtingsverkeer.
Als ondersteuning voor de weg naar boven wordt uit het styrodur blok ook de helling gesneden.
De uiteindelijke weg is vervaardigd uit een strook van 4 mm triplex.

7 8

Nadat dit alles op maat was gemaakt is het geheel vast gelijmd met behulp van het lijm pistool.
9 10


Keer terug naar menu.

Het maken en afwerken van de bergwanden.


Na het maken van de heling voor de weg naar het dorp is de triplex onderbouw voor het wegdek vast gezet.
Het ruw maken van de rotswand langs het spoor is inmiddels ook gedaan en is het uiteinde van de wand wat schuin weggesneden.
De rotswand is nu zover klaar dat deze kan worden afgewerkt met een dunne laag gips.
Zoals al vaker is toegepast tijdens de bouw, is het gips aangemaakt met wat bruine plakkaatverf voor een basiskleur.
Voordat het gips werd aangebracht is eerste het stuk spoor en de bedding afgeplakt en bedekt met kranten om eventuele vervuiling tegen te gaan.
Daarnaast is ook de bovenplaat definitief vast gezet op de styrodure onderbouw door middel van het lijmpistool.
021 023

Na het aanbrengen van een dunne laag gips is het kranten papier en het plakband weer verwijderd van het spoor en bedding.
Bij het aanbrengen van het gips is tevens ook de bovenrand van het triplex en het korte vlakke stuk na de bergwand meegenomen.
Tijd om nu te laten drogen.
In de tijd dat het gips aan het drogen is wordt er een aanzet gemaakt tot het aanbrengen van een muur langs de omhoog lopende weg naar het dorp.
De Muur wordt zowel vanaf de weg naar boven als vanaf het "0" niveau tot het wegdek aangebracht.
Aan de bovenzijde laten we de muur bewust een 8 mm oversteken.
Door later ook de binnenzijde te bekleden ontstaat er mooie scheidingsmuur.
Voor deze muur is gebruik gemaakt van foam muurplaten van Heki met een kei motief.
Deze zijn echter niet lang genoeg om de gehele muur in één keer te maken en ontstaat er dus een naad.
Voordat we deze naden gaan afdekken wordt eerst het wegdek uit grijs karton genipt en met dubbelzijdig plakband aangebracht.
Voor het afdekken van de naad is een strook van hetzelfde muur materiaal gebruikt en is dit ook op de tussenliggende delen op ongeveer gelijk afstand aangebracht,
Het zijn nu eigenlijke een soort steunberen geworden en geeft een nette afwerking.
014 016


Rest alleen nog om de randen van de foam muur grijs te schilderen.


018 017


Ondertussen is er ook begonnen aan de weg die van het dorp weer naar de Faller Car baan loopt en........


Keer terug naar menu.

Tunnelingang van de Faller Car baan.


Voordat we verder kunnen met de afbouw van het bergdorp, moet er eerst de tunnel ingang worden gemaakt voor de Faller Car baan.
Deze loopt namelijk onder het dorp door en gaat dan richting station.
De tunnel ingang is op eenzelfde wijze gemaakt zoals we de overige auto en trein tunnel portalen hebben gemaakt.
Het enige verschil is hier dat de vorm weer aangepast is aan de situatie van de weg.
Vooralsnog is het portaal in een lichte grijze kleur geschilderd en moet nadien nog worden voorzien van een ietwat rood-bruine steen kleur met de nodige verwering.
Omdat het wegdek hier lager ligt dan het 0 niveau waar het bovendeel van het dorp is gebouwd, is de tunnelportaal ook minder hoog gemaakt.
De uiteindelijk doorrij hoogte wordt dan bepaald door de hoogte van de vervaardigde portaal en de diepte waarop het wegdek is aangebracht.
Het hoogte verschil van wegdek naar onderzijde van de portaal wordt later voorzien van een foamlaag met steen motief.
036 034

Aan de bovenzijde van de portaal wordt een rotsachtig massief gesitueerd, die ook boven het niveau van het bergdorp uitkomt.
Dit moet later een uitkijkpunt worden waar het preiservolkje van een mooi uitzicht kan gaan genieten.
Aan de andere zijde van het massief (aan de overzijde van de weg) wordt een kleine burgt geplaatst die ook boven het niveau van het bergdorp uitsteekt.


Keer terug naar menu.

De aanleg van de verlichting.


Natuurlijk moet er ook verlichting in het dorp worden aangelegd.
We beginnen uiteraard bij het hoge deel van het dorp, omdat het lage deel nog volledig moet worden ingericht.
032

Aangezien er onder een groot deel van de huizen en 10 cm dikke styrodur laag zit, was er een extra lange boor nodig om de gaten te maken waar de draden van de verlichting doorheen kunnen.


Door het gebruik van een dunne stugge draad zijn de draden voor de verlichting door deze gaten aangebracht.
De verlichting is uitgevoerd met korte led strips en worden voorzien van een extra voorschakelweerstand om zo de lichtsterkte wat aan te passen.
De waarde kan variëren van 1000 tot 4700 ohm (1k tot 4k7) om de juiste lichtsterkte te krijgen bij een aansluit spanning van 12 volt.
Een ander voordeel is natuurlijk dat het totaale stroomverbruik een stuk lager is dan normaal.
Wordt normaal een stroom van 30mA verbruikt door een licht strip van 3 led's, zo wordt het verbruik terug gebracht naar 3mA tot 5mA
026 027


Bij de toren met poort is buiten de normale 3 delige licht strip ook een licht strip nogmaals in 3 delen opgesplitst zodat er 3 individuele led's zijn die aangebracht kunnen worden.
Deze 3 led's zijn in het plafond van de toegangsbogen aangebracht, 2 in de grote, 1 in de kleine.
Om de intensiteit nog wat extra terug te brengen zijn extra weerstanden opgenomen.
De led's zijn onderling weer verbonden met dunnen draden om het circuit van 3 led's weer compleet te maken.
De tweede strip is aangebracht net boven de grote boog en verlicht buiten de toren ook de klok die boven in de toren hangt.040 028
In het donker geeft dit een fraai beeld.
Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van de straatlantaarns.
Hiervoor worden lantaarns met een bol gebruikt, hetgeen past in het straatbeeld van het bergdorp.
Deze lantaarns zijn voorzien van gloeilampjes, maar worden vanwege de hoge lichtopbrengst bij 12 Volt per 4 in serie geschakeld.
Hiermee krijgt elke lantaarn nog maar een spanning van 3 volt en geeft een realistische hoeveelheid licht af.
Als eerst zijn er lantaarns langs de toegangsweg naar boven aangelegd.
De overige lantaarns kunnen pas geplaatst worden als de rest van het wegdek is aangebracht.


Keer terug naar menu.

Het wegenplan in het bergdorp.

Na het aanleggen van de verlichting in de huizen van het dorp, zijn de volgende werkzaamheden het aanleggen van het wegenplan.
Het wegenplan is niet echt complex en bestaat doorgaans uit eenrichtingswegen.
Alleen het deel na de kleine boog van de toren(het stukje wat dood loopt) en de uitvalsweg aan de achterzijde is geen eenrichtingsweg.

De wegen zijn gemaakt uit hetzelfde karton dat is gebruikt bij de Faller Car baan.
In het midden van het dorp is het wegdek gewoon door gelegd en het is de bedoeling om daar een kleine markt te plaatsen.
Dit middendeel wordt enigszins verhoogd aangebracht, zodat er een soort plein ontstaat.
De basis van de verhoging is een stukje foam van ca 2mm dikte.
Na het in de juiste vorm geknipt te hebben, wordt de onder en bovenzijde van de foam voorzien van dubbelzijdige tape.
Als bedekking aan de bovenzijde is hetzelfde papier gebruikt als bij de parkeerplaats bij het station.
Deze wordt eerst aangebracht op de bovenzijde van het foamplaatje door het verwijderen van de beschermlaag van de dubbelzijdige tape en vervolgens in dezelfde vorm uitgesneden.

035 041

Na het aanbrengen van de bestrating moet het geheel op de juiste plek worden aangebracht.
Voordat dit definitief geplaatst wordt, wordt eerst de juiste positie met een paar markeer strepen aangegeven.
Nu de exacte positie bekend is kan het plein definitief geplaatst worden door de beschermlaag van de dubbelzijdige tape aan de onderzijde van de foamplaat te verwijderen.

Omdat het plein relatief klein is worden er straks ook op de zijweg (rechts op de foto hierboven)wat kraampjes geplaatst.
Voordat dit gedaan kan worden moet eerst de kraampjes met de nodige attributen in elkaar gezet worden.
Bovendien moeten nu eerst de lantaarns geplaatst worden om een juiste indeling te kunnen maken.
Ook hier worden lantaarns met een bol gebruikt.

Gezien er nog wat tijd over was, is er ook een begin gemaakt met de aankleding van de overweg.
Door het aanbrengen van de ballast, wat groen, struiken en bomen komt het er ineens heel anders uit te zien......

044 046

Keer terug naar menu.

Straat verlichting.


Ook de straten moeten verlicht gaan worden en daarvoor worden lantaarnpalen geplaatst.
Het zijn dezelfde soort lantaarnpalen zoals die op de toegangsweg naar boven zijn gebruikt.
De enige verandering zit in het feit dat er enkele worden vervangen door dubbele uitvoeringen.
Deze komen te staan in de doodlopende straat en rond het marktplein.
De overige lantaarnpalen blijven gewoon enkele uitvoeringen.

049 083

In het eerste gedeelte waar de lantaarns zijn geplaatst wordt ook de omgeving met het nodige groen afgewerkt en worden kleine scenes opgebouwd.
Ook de steile rotswand heeft hierbij de nodige aandacht gekregen en is de weg naar boven aan de zijkant van de weg ook afgewerkt.
De muur die van de weg naar boven loopt heeft nog een extra verfbeurt gekregen om wat verwering aan te brengen.
Ook is hier en daar wat mos begroeiing aangebracht.
Vervolgens is het marktplein, de uitvalsweg naar de (denkbeeldige) achter liggende stad en de afrit naar de Faller Car baan aan de beurt.
Omdat de wand van de afrit naar de Faller Car baan nog niet klaar is worden hier later de lantaarns aangebracht, maar het wegdeel was hier vanuit het dorp op aansluit wel.

Alle lantaarns zijn nog voorzien van "ouderwetse" lampjes.
Gezien de licht opbrengst bij 12V, zijn er telkens 4 en serie geschakeld, om de juiste lichtopbrengst en sfeer uit te kunnen stralen.
Ook hier zijn voor het plaatsen gaatjes van 2,5 mm geboord en worden de lantaarns gefixeerd door een druppel houtlijm.
Na het plaatsen en testen van de verlichting is het tijd voor de verdere afwerking van de scenery.
071 074
Alle lantaarns zijn nog voorzien van "ouderwetse" lampjes.
Gezien de enorme licht opbrengst bij 12V, zijn er telkens 4 in serie geschakeld om de juiste lichtopbrengst en sfeer uit te kunnen stralen.
Ook hier zijn voor het plaatsen van de lantaarns gaatjes van 2,5 mm geboord en worden de lantaarns gefixeerd door een druppel houtlijm.
Na het plaatsen en testen van de verlichting is het tijd voor de verdere afwerking van de scenery.

Keer terug naar menu.


Wordt vervolgd….
Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Bruggenbouw

In de modelbaan liggen een drietal bruggen. De brug die geplaatst is tussen de twee benen van de U is volledig zelfbouw. Verder zijn er nog twee dubbelspoors.....

Terug

Naar projecten of home page..


" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "