Het bergdorp

15 Nu de overweg van de Faller Car baan zijn voltooiing nadert, wordt het tijd om ook iets aan de aankleding boven de helix te gaan doen.
Het was nog niet helemaal duidelijk wat voor een soort invulling hier gegeven moest worden.
Het oppervlak is in zijn totaliteit nog we redelijk, maar wordt eigenlijk in tweeën gedeeld, door de doorkruising van het spoor.
Voor bijvoorbeeld een fabrieksgebouw of complex is het daardoor te klein en ook voor de wat grotere stads gebouwen is de beschikbare ruimte aan de kleine kant.
Oorspronkelijk was het idee om hier een bergmasief te maken, maar zou een minder fraai beeld opleveren met de geplande stad aan de overzijde van het grote station.
Na wat wikken en wegen is besloten om hier een bergdorpje je maken met een onder en boven deel waarbij het onderdeel aansluit op het wegennet naar de stad en het bovendeel meer aansluit op de wegen naar de fictieve stad aan de andere kant van de spoorlijn.
Hoe dit tot stand is gekomen, kun je hierna lezen.Om het zoeken wat te vereenvoudigen is er een keuze menu gemaakt, waarmee je snel naar een deel toe kan springen.
Hiervoor zijn er ook wat teksten aangepast.


Keuze menu:

De opzet van het bergdorp.
Het hoge deel van het bergdorp.
Het lage deel van het bergdorp.
De aansluiting op het hoge deel.
Het maken en afwerken van de bergwanden.
Tunnelingang van de Faller Car baan.
De aanleg van de verlichting.
Het wegenplan in het bergdorp.
Straat verlichting.
Het dorp krijgt een naam.
Het dorp Unterkellerberg krijgt vorm.
Nieuwe route voor de fallercar baan.
Defintieve invulling van Unterkellerberg.

De aanleg van de wijngaard.
De laatste loodjes.


De opzet van het bergdorp.

Na verschillende opties bekeken te hebben is gekozen voor een klein bergdorp.
Zoals eerder vermeld, bestaat dit uit twee gedeeltes.
Een deel wat hoger gebouwd wordt dan het spoor tracé en een deel dat op gelijke hoogte van het tracé wordt gerealiseerd.
Om tot een goed invulling te komen is eerst eens bekeken welke huizen hiervoor in aanmerking komen.
De ruimte is wat bepekt en bied daarom ook maar aan een beperkt aantal huizen plaats.
Daarnaast moesten het soort huizen ook een beetje aansluiten op de achtergrond, passen in het landschap, niet overweldigend groot zijn en natuurlijk de juiste sfeer uitstralen.
Ook is er gekeken of de beschikbare huizen uit het zelfde tijdperk zijn.
Dit alles maakt het er niet eenvoudiger op om tot de juiste keuze te komen, maar is redelijk geslaagd.
1 2

Keer terug naar menu.

Het hoge deel van het bergdorp.


Om het hoge deel van het bergdorp te maken moest er een ophoging gemaakt worden.
Er is begonnen om van styrodur een bergwand te maken, die het tracé van het spoor volgt.
De afstand tussen bergwand en spoor moest daarbij nog groot genoeg zijn om ook nog bovenleidingsmasten te kunnen plaatsen.
De bergwand begint na de overweg en loopt vrij stijl naar boven.
Het einde van de wand eindigt ter hoogte van de reeds geplaatste achtergrond achter het station.
De uiteindelijke hoogte bedraagt hier zo’n 10 cm.
Het is de bedoeling dat het uiteinde wat schuin naar beneden gaat lopen om een mooie overgang te kunnen maken.
Tevens is de achtergrond, die reeds was aangebracht achter het station, door getrokken.
Voor de achtergrond is gekozen voor dezelfde achtergrond als die achter het station is gebruikt.
Door de scheiding bij het groen (onder aan de poster) iets golvend uit te snijden en de nieuwe achtergrond gedeeltelijk achter de bestaande achtergrond aan te brengen, is de overgang nagenoeg onzichtbaar geworden.

3 4

Om de hoogte over het geheel gelijk te maken wordt langs de muurzijde en de rand van de helix eveneens van styrodur een steunrand gemaakt van ca 10 cm breed.
Dit is stevig genoeg om straks het plateau voor het dorp te ondersteunen.
Het plateau bestaat uit een populieren triplex plaat van 4mm dik en volgt de contouren van de bergwand.

Met de selectie van de huizen moest er min of meer een opstelling worden bepaald, die voldeed aan het beeld en de sfeer zoals dat bedoeld was.
Om dit te bereiken, is na het aanbrengen van de bergwand het plateau op maat gemaakt en is een eerste proef opstelling gemaakt.
Na wat schuiven en aanpassingen is de invulling van het boven deel bepaald.

5 6

Keer terug naar menu.

Het lage deel van het bergdorp.


Het lage deel van bergdorp ligt wat meer richting station en stad.
Hoewel dit deel pas later gebouwd zal gaan worden is er toch een proef opstelling gemaakt met de geselecteerde huizen voor dit deel.
Het is nog niet helemaal zeker of hier straks ook de Faller Car baan doorheen gaat lopen, maar er wordt wel rekening mee gehouden.
Door wat te schuiven met de huizen wordt er al een aardig beeld geschapen dat de juiste sfeer uitstraalt.

7 8

Mogelijk dat er bij de definitieve opstelling van dit deel nog wat ander huizen bij komen, maar hangt mede af of de Faller Car baan hier doorheen komt te lopen.
Mocht dit zo zijn, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een stopplaats voor een bus worden gerealiseerd.
Het één en het ander hangt af van de te maken toegangsweg vanuit het stadsdeel naar de overweg.
Indien dit ongunstig uitpakt zal hier geen deel van de Faller Car baan worden gemaakt en is er meer ruimte voor andere dingen.

8

Keer terug naar menu.

De aansluiting op het hoge deel.


Door de helling langs het tracé wat schuin en ruw te maken, wordt het een echte bergwand.
Na het opruwen wordt de bergwand verlijmd met houtlijm op de ondergrond.
Daar waar de Faller Car baan naar beneden gaat, wordt parallel daaraan een weg naar boven gelegd om een wegaansluiting naar het bergdorp te realiseren.
Doordat de breedte van deze weg beperkt is, wordt dit een één richtingsweg.
Om ook voor het tegenovergestelde verkeer weer aansluiting op de Faller Car baan te realiseren wordt er aan de andere zijde een weg naar beneden aangelegd.
Ook dit wordt een één richtingsverkeer.
Als ondersteuning voor de weg naar boven wordt uit het styrodur blok ook de helling gesneden.
De uiteindelijke weg is vervaardigd uit een strook van 4 mm triplex.

7 8

Nadat dit alles op maat was gemaakt is het geheel vast gelijmd met behulp van het lijm pistool.
9 10


Keer terug naar menu.

Het maken en afwerken van de bergwanden.


Na het maken van de heling voor de weg naar het dorp is de triplex onderbouw voor het wegdek vast gezet.
Het ruw maken van de rotswand langs het spoor is inmiddels ook gedaan en is het uiteinde van de wand wat schuin weggesneden.
De rotswand is nu zover klaar dat deze kan worden afgewerkt met een dunne laag gips.
Zoals al vaker is toegepast tijdens de bouw, is het gips aangemaakt met wat bruine plakkaatverf voor een basiskleur.
Voordat het gips wordt aangebracht is eerste het stuk spoor en bedding afgeplakt en bedekt met kranten om eventuele vervuiling tegen te gaan.
Daarnaast is ook de bovenplaat definitief vast gezet op de styrodure onderbouw door middel van het lijmpistool.
021 023

Bij het aanbrengen van het gips is tevens ook de bovenrand van het triplex en het korte vlakke stuk na de bergwand meegenomen.
Tijd om nu te laten drogen.
Na het drogen van het gips kan het kranten papier en plakband weer verwijderd worden van het spoor en bedding.
In de tijd dat het gips aan het drogen is wordt er een aanzet gemaakt tot het aanbrengen van een muur langs de omhoog lopende weg naar het dorp.
De Muur wordt zowel vanaf de weg naar boven als vanaf het "0" niveau tot het wegdek aangebracht.
Aan de bovenzijde laten we de muur bewust een 8 mm oversteken.
Door later ook de binnenzijde te bekleden ontstaat er mooie scheidingsmuur.
Voor deze muur is gebruik gemaakt van foam muurplaten van Heki met een kei motief.
Deze zijn echter niet lang genoeg om de gehele muur in één keer te maken en ontstaat er dus een naad.
Voordat we deze naden gaan afdekken wordt eerst het wegdek uit grijs karton genipt en met dubbelzijdig plakband aangebracht.
Voor het afdekken van de naad is een strook van hetzelfde muur materiaal gebruikt en is dit ook op de tussenliggende delen op ongeveer gelijk afstand aangebracht,
Het zijn nu eigenlijke een soort steunberen geworden en geeft een nette afwerking.
014 016


Rest alleen nog om de randen van de foam muur grijs te schilderen.
Dit nemen we gelijk mee als de muren met nog wat plakaarverf wordt nabewerkt.

018 017


Ondertussen is er ook begonnen aan de weg die van het dorp weer naar de Faller Car baan loopt en........


Keer terug naar menu.

Tunnelingang van de Faller Car baan.


Voordat we verder kunnen met de afbouw van het bergdorp, moet er eerst de tunnel ingang worden gemaakt voor de Faller Car baan.
Deze loopt namelijk onder het dorp door en gaat dan richting achterzijde van het station.
De tunnel ingang is op eenzelfde wijze gemaakt zoals we de overige auto en trein tunnel portalen hebben gemaakt.
Het enige verschil is hier dat de vorm weer aangepast is aan de situatie van de weg.
Vooralsnog is het portaal in een lichte grijze kleur geschilderd en moet nadien nog worden voorzien van een ietwat rood-bruine steen kleur met de nodige verwering.
Omdat het wegdek hier lager ligt dan het 0 niveau waar het bovendeel van het dorp is gebouwd, is de tunnelportaal ook minder hoog gemaakt.
De uiteindelijk doorrij hoogte wordt dan bepaald door de hoogte van de vervaardigde portaal en de diepte waarop het wegdek is aangebracht.
Het hoogte verschil van wegdek naar onderzijde van de portaal wordt later voorzien van een foamlaag met steen motief.
036 034

Aan de bovenzijde van de portaal wordt een rotsachtig massief gemaakt, dat ook boven het niveau van het bergdorp uitkomt.
Dit moet later een uitkijkpunt worden waar het preiservolkje van een mooi uitzicht kan gaan genieten.
Aan de andere zijde van het massief (aan de overzijde van de weg) wordt een kleine burgt geplaatst die ook boven het niveau van het bergdorp uitsteekt.


Keer terug naar menu.

De aanleg van de verlichting.


Natuurlijk moet er ook verlichting in het dorp worden aangelegd.
We beginnen uiteraard bij het hoge deel van het dorp, omdat het lage deel nog volledig moet worden ingericht.
032

Aangezien er onder een groot deel van de huizen en 10 cm dikke styrodur laag zit, was er een extra lange boor nodig om de gaten te maken voor de bedrading.


Door het gebruik van een dunne stugge draad zijn de draden voor de verlichting door deze gaten aangebracht.
De verlichting is uitgevoerd met korte led strips en worden voorzien van een extra voorschakelweerstand om zo de lichtsterkte wat aan te passen.
De waarde kan variëren van 1000 tot 4700 ohm (1k tot 4k7) om de juiste lichtsterkte te krijgen bij een aansluit spanning van 12 volt.
Een ander voordeel is natuurlijk dat het totaale stroomverbruik een stuk lager is dan normaal.
Wordt normaal een stroom van 30mA verbruikt door een licht strip van 3 led's, zo wordt het verbruik terug gebracht naar 3mA tot 5mA
026 027


Bij de toren met poort is buiten de normale 3 delige licht strip ook een licht strip in 3 losse delen opgesplitst, zodat er 3 individuele led's zijn die aangebracht kunnen worden.
Deze 3 led's zijn in het plafond van de toegangsbogen aangebracht, 2 in de grote, 1 in de kleine.
Om de intensiteit nog wat extra terug te brengen zijn extra weerstanden opgenomen.
De led's zijn onderling weer verbonden met dunnen draden om het circuit van 3 led's weer compleet te maken.
De tweede strip is aangebracht net boven de grote boog en verlicht buiten de toren ook de klok die boven in de toren hangt.040 028
In het donker geeft dit een fraai beeld.
Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van de straatlantaarns.
Hiervoor worden lantaarns met een bol gebruikt, hetgeen past in het straatbeeld van het bergdorp.
Deze lantaarns zijn voorzien van gloeilampjes, maar worden vanwege de hoge lichtopbrengst bij 12 Volt per 4 in serie geschakeld.
Hiermee krijgt elke lantaarn nog maar een spanning van 3 volt en geeft een realistische hoeveelheid licht af.
Als eerst zijn er lantaarns langs de toegangsweg naar boven aangelegd.
De overige lantaarns kunnen pas geplaatst worden als de rest van het wegdek is aangebracht.


Keer terug naar menu.

Het wegenplan in het bergdorp.

Na het aanleggen van de verlichting in de huizen van het dorp, zijn de volgende werkzaamheden het aanleggen van het wegenplan.
Het wegenplan is niet echt complex en bestaat doorgaans uit eenrichtingswegen.
Alleen het deel na de kleine boog van de toren(het stukje wat dood loopt) en de uitvalsweg aan de achterzijde is geen eenrichtingsweg.

De wegen zijn gemaakt uit hetzelfde karton dat is gebruikt bij de Faller Car baan.
In het midden van het dorp is het wegdek gewoon door gelegd en het is de bedoeling om daar een kleine markt te plaatsen.
Dit middendeel wordt enigszins verhoogd aangebracht, zodat er een soort plein ontstaat.
De basis van de verhoging is een stukje foam van ca 2mm dikte.
Na het in de juiste vorm geknipt te hebben, wordt de onder en bovenzijde van de foam voorzien van dubbelzijdige tape.
Als bedekking aan de bovenzijde is hetzelfde papier gebruikt als bij de parkeerplaats bij het station.
Deze wordt eerst aangebracht op de bovenzijde van het foamplaatje door het verwijderen van de beschermlaag van de dubbelzijdige tape en vervolgens in dezelfde vorm uitgesneden.

035 041

Na het aanbrengen van de bestrating moet het geheel op de juiste plek worden aangebracht.
Voordat dit definitief geplaatst wordt, wordt eerst de juiste positie met een paar markeer strepen aangegeven.
Nu de exacte positie bekend is kan het plein definitief geplaatst worden door de beschermlaag van de dubbelzijdige tape aan de onderzijde van de foamplaat te verwijderen.

Omdat het plein relatief klein is worden er straks ook op de zijweg (rechts op de foto hierboven)wat kraampjes geplaatst.
Voordat dit gedaan kan worden moet eerst de kraampjes met de nodige attributen in elkaar gezet worden.
Bovendien moeten nu eerst de lantaarns geplaatst worden om een juiste indeling te kunnen maken.
Ook hier worden lantaarns met een bol gebruikt.

Gezien er nog wat tijd over was, is er ook een begin gemaakt met de aankleding van de overweg.
Door het aanbrengen van de ballast, wat groen, struiken en bomen komt het er ineens heel anders uit te zien......

044 046

Keer terug naar menu.

Straat verlichting.


Ook de straten moeten verlicht gaan worden en daarvoor worden lantaarnpalen geplaatst.
Het zijn dezelfde soort lantaarnpalen zoals die op de toegangsweg naar boven zijn gebruikt.
De enige verandering zit in het feit dat er enkele worden geplaatst met een dubbele bol.
Deze komen te staan in de doodlopende straat en rond het marktplein.
De overige lantaarnpalen blijven gewoon uitvoeringen met enkele bol.

049 083

In het eerste gedeelte waar de lantaarns zijn geplaatst wordt ook de omgeving met het nodige groen afgewerkt en worden kleine scenes opgebouwd.
Ook de steile rotswand heeft hierbij de nodige aandacht gekregen en is de weg naar boven aan de zijkant van de weg ook afgewerkt.
De muur die van de weg naar boven loopt heeft nog een extra verfbeurt gekregen om wat verwering aan te brengen.
Ook is hier en daar wat mos begroeiing aangebracht.
Vervolgens is het marktplein, de uitvalsweg naar de (denkbeeldige) achter liggende stad en de afrit naar de Faller Car baan aan de beurt.
Doordat de wand van de afrit naar de Faller Car baan nog niet klaar is, kunnen hier later de lantaarns worden aangebracht.
Het wegdeel dat hierop aansluit kan al van lantaarns worden voorzien.

Alle lantaarns zijn nog voorzien van "ouderwetse" lampjes.
Gezien de licht opbrengst bij 12V, zijn er telkens 4 en serie geschakeld, om de juiste lichtopbrengst en sfeer uit te kunnen stralen.
Ook hier zijn voor het plaatsen gaatjes van 2,5 mm geboord en worden de lantaarns gefixeerd door een druppel houtlijm.
Na het plaatsen en testen van de verlichting is het tijd voor de verdere afwerking van de scenery.

071 074093 095

102 105

109 111

Voor het plaatsen van de laatste lantaarns, die aan de weg vanuit het dorp naar beneden komen te staan, laten we de boel nog even open om straks nog goed bij de bedrading te kunnen.
Ook de verfijning van de senery, zoals het plaatsen van verkeersborden en dergelijke, laten we vanwege de kwetsbaarheid nog maar even rusten.

111
Zoals eerder genoemd zal naast het hoge deel van het dorp er ook nog een lager deel worden gebouwd.
Zaak is nu dat we in dit lage deel eerst even gaan bekijken hoe we dit gaan inrichten en of de Faller Car baan ook hier aangelegd kan worden.Keer terug naar menu.Het dorp krijgt een naam.


Natuurlijk moest er ook een naam voor het dorp komen.
Hiervoor was de hulp ingeroepen van de volgers van Kelderspoor.nl via Facebook.
Hier is door diverse volgers op gereageerd.
Uit de reacties hebben we een keus gemaakt, en de keus is gevallen op de naam "Kellerberg".
De van de stad was al bekend, "Elststadt", afgeleid uit de naam van de baan, "Elstbahn".

Nu hebben we te maken met een hoog en laag deel van het dorp en is voor beide delen dezelfde naam gebruikt.
Beide delen hebben echter een klein voorvoegsel gekregen en zo is het dorp nu op gedeeld in "Oberkellerberg" en "Unterkellerberg".

Dan kwam natuurlijk de moeilijkheid om ook de juiste plaatsnaam borden te maken.
Met name het lettertype dat wordt gebruikt op de borden van de bebouwde kom vindt je niet zo maar.
Na wat zoek en speurwerk op het internet kwam ik op een site speciaal voor de modelbouw waar je gewoon elke willekeurige plaatsnaam kunt ingeven en genereert dan automatisch het juiste plaatsnaam bord.
Het leuke is, je kunt ook via deze site Oostenrijkse en Zwitserse borden maken, en niet alleen van plaatsen maar ook nummerborden.
En dat alles in de juiste kleur en lettertype die bij dergelijke borden wordt gebruikt.

En kijk hieronder maar naar de resultaten tot zover:

OK OK2

UK UK2

Om zelf de plaatsnamenborden te kunnen maken kun je terecht op deze site: https://www.kennzeichengenerator.com .

Het enige wat er nu nog moet gebeuren is deze naar de juiste schaal om te zetten en een bord maken waar deze op geplakt kan worden.Keer terug naar menu.

Het dorp Unterkellerberg krijgt vorm.


Na het hoge deel (Oberkellerberg) is nu het lage deel van het dorp aan de beurt.
Zoals eerder vermeld is eerst gekeken welke bebouwing we gaan gebruiken en hoe we het ongeveer willen indelen.
Tijdens het indelen ontstond het idee om de bebouwing iets hoger te maken, om zo een betere aansluiting op het wat heuvelachtige landschap te krijgen.
Ook krijg je door de hoogte verschillen een leuker en mooier effect.

Inmiddels is de basis bekend en kunnen we van hieruit verder werken.
112 113

114 115


Tevens is er gekeken naar de mogelijkheid of er een deel van de Faller Car baan door het dorp te kan lopen.
Dit lijkt mogelijk en gaan dit eerst goed uitwerken in combinatie met de indeling van het lage deel van het dorp.
Enige bijkomstigheid is dat het aanleggen van de Faller Car baan wat extra aandacht vraagt.


Keer terug naar menu.

Nieuwe route voor de Faller Car baan.

115
Na de zaak bestudeert te hebben en gelet op het verloop van het hoofdtraject van de Faller Car baan, is de eerste aanzet gemaakt om dit te realiseren.
In het begin van de bouw en aanleg van het hoofdtraject is er min of meer rekening gehouden met het maken van een aansluiting vanuit het dorp naar het hoofdtraject.
Met deze aansluiting is het echter alleen mogelijk om vanuit het dorp Unterkellerberg weer terug te keren naar de stad Elststadt.
Om de afslag naar Oberkellerberg (via de overweg) te maken, was in de huidige situatie gewoonweg niet mogelijk door een te scherpe bocht die genomen moest worden.
Om dit te realiseren zouden er veel te veel aanpassen moeten worden waardoor er veel minder ruimte over zou blijven om er iets realistisch van te kunnen maken.
Daarnaast zou de draai te scherp worden voor bijvoorbeeld een bus af vrachtauto.
Hiermee is gelijk bepaald dat er alleen verkeer vanuit Elststadt naar Oberkellerberg kan komen als er nog een nieuwe afslag wordt gemaakt.
Deze nieuwe afslag komt meer richting (nog te bouwen) stad op een lager niveau.
Om te beginnen moest er een wissel in de hoofdbaan gemaakt worden om deze nieuwe route door het dorp Unterkellerberg te kunnen maken.
Hoe dit gedaan is kun je lezen in het deel van Faller Car, "De aansluiting naar de stad".

In de praktijk is tijdens het testen van de aansluiting vanuit Unterkellerberg en probleem opgedoken.
Het bleek namelijk dat niet alle voertuigen de juiste weg volgden.
Met name de kleinere voertuigen bleken nogal eens aan de verkeerde kant van de weg te belanden.
Na veel proberen en testen bleek de enige goede oplossing het plaatsen van een wissel te zijn.
Dit heeft in hoofdzaak te maken met de hoek waaronder de afbuiging moet plaatsvinden.
Hoe we dit opgelost hebben kun je weer lezen in Faller Car, "Opnieuw een nieuwe wissel".

Om te voorkomen dat het verkeer vanuit het dorp in botsing zou kunnen komen met het verkeer vanuit de stad richting Oberkellerberg, is er wat gedaan aan een stukje beveiliging en regeling bij het kruispunt vanuit Unterkellerberg naar het hoofdtraject.
Ook hiervoor is een oplossingen bedacht om dit realiseren.
Hoe dit is aangepakt kan je lezen in Faller Car, "Automatische aansturing van de nieuwe wissel".


Keer terug naar menu.

Defintieve invulling van Unterkellerberg.

Nu het verloop van de Faller Car baan door het dorp bekend is, de nodige problemen zijn opgelost, kon de definieve indeling van het dorp gemaakt worden.
Gezien de ruimte beperkt is kunnen er ook niet zoveel gebouwen staan.
De oorspronkelijk opstelling is voor het grootste gedeelte behouden gebleven.
Voor de uiteindelijke invulling is gekozen voor een kerk, 2 woonhuizen, politiepost annex woonhuis en een wijnschuur.
De helling tussen Elststadt en Unterkellerberg (deze wordt doorkruist door een weg) zal worden voorzien van wijnranken.
Voordat hier echter mee begonnen kan worden, is op het spoor, dat Oberkellerberg en Unterkellerberg doorkruist, eerst de bovenleiding aangebracht.

028 030
Een klus die eigenlijk geen naam mag hebben, maar moest wel eerst gebeuren omdat dit later door de bebouwing veel minder toegankelijk zou zijn.
Een volgende klus die eerst gedaan moest worden is de afwerking van de spoortunnelingang bij het station.
De plaatsing van de keermuur is eerst nodig voordat de helling af gemaakt kan worden.
Meer hierover kun je kun je lezen in "Inrichting rond het station".
Tussen de werkzaamheden door is de zijkant van de uitvalsweg vanaf Oberkellerberg nog even onderhanden genomen.
De helling is aan de buitenzijde eerst opgevuld met wat "piepschuim" en zijn er een aantal lantaarnpalen aangebracht.
De steunmuur is gemaakt van dezelfde muurplaat als die bij de opgaande weg is geruikt.

153 154

155 156

Na het afronden van deze werkzaamheden kan met het aankleden van de wijnrankhelling met gaas worden begonnen.
Voordat het gaas is aangebracht is in het midden eerst nog een verstevigingsrib aangebracht, om te voorkomen dat het gaas makkelijk zou kunnen doorzakken.
Later zal de helling bekleed worden met gipsverband en wordt daarna afgewerkt met een dun laagje gips.
Als eerste wordt dus het gaas aangebracht.
Het gaas is met een nietmachine vastgezet aan de zijkant van de bovenplaat en wegen.

122 124
Na het aanbrengen van het gaas op het bovenste deel is ook het onderste deel (na de weg) van de berg dicht gemaakt.
Hierbij is "piepschuim" als onderbouw gebruikt en is de verdere afwerking op eenzelfde wijze gedaan als met het gaas.
Om het aanzicht wat logischer te maken, worden de kerk en de naastgelegen woning iets hoger geplaatst.
Dit is gedaan met behulp van een aantal "piepeschuim" platen op elkaar te lijmen.
Na het verlijmen is er direct een gat gemaakt voor de bedrading van eventuele aan te brengen verlichting.
Het huis naast de kerk heeft ook een verhoging gekregen maar is minder hoog dan die van de kerk.
Ook hier is na het plaatsen direct een gat gemaakt voor de bedrading van verlichting.
Vervolgens zijn de wijnrankhellingen en de helling tussen spoor en het dorp bedekt met gipsverband en na droging is de zaak afgewerkt met een dun laagje gips.

149

Tijdens het aansmeren van de wijnrankhelling bleef er natuurlijk nog het nodige gips over.
Aangezien de uitvalsweg van Oberkellerberg ook nog afgewerkt moest worden, is het restand van de aangemaakte gips hiervoor gebruikt.

Na het drogen van al het aangebrachte het gips is het geschilderd met bruine plakkaatverf om een zand grond te imiteren.
Door alle aanpassingen in de baan (aanbrengen van bovenleiding, afwerken van de tunnelportaal etc.) zijn er wel wat dingen beschadigd.
Deze zulen we eerst gaan herstellen voordat we verder gaan met het bergdorp.
Tenslotte kunnen we er nu nog redelijk bij.

158 160
Voordat het defintieve wegdek wordt aangebracht, is eerst de scenery bij de gebouwen langs het spoor afgewerkt.
Zo zijn de rotsen van een wat grijze kleur voorzien, is er gras ingezaaid, zijn er struiken en bomen geplant, is er een trap aangelegd bij de kerk en natuurlijk niet te vergeten, is er her en der wat verlichting aangeleg in de gebouwen.
Nadat de trap bij de kerk was aangebracht ontstond het idee om hier een koets met bruidspaar te plaatsen.
Echter was daar al de magneetband aangebracht voor de Faller Car baan.
Toen maar besloten om de magneetband wat te verleggen en zo het Faller verkeer om de koets te laten rijden.

i_014 i_015

Tevens even de stop magneet vlak bij de kerk uitgetest.
Nou en dat was maar goed ook.
Omdat de elektromagneet onder de tafel gemonteerd moest worden, is er gebruik gemaakt van een stuk draadeind om het magnetisme van de elektro magneet te geleiden tot de stopplaats.
Theoretisch zou dit prima functioneren, ware het niet dat we vergeten waren om de onderzijde netjes vlak te maken.
Hierdoor maakte deze slecht contact met de kern van de elektromagneet en was het magnetisme op de stopplaats erg laag en maakte veel lawaai (trillen).
Toen het oude draadeind maar verwijderd en deze vervangen door een nieuwe die aan beide uiteinden mooi vlak was.
Nu nog een kwestie van opnieuw inbouwen en uittesten.

Na de inbouw aanpassingen van de elektromagneet voor de stopplaats bleek dit nog niet altijd goed te fuctioneren.
Het vermoden is dat er veel magnetisme verloren gaat in de het stuk draadeind dat is gebruikt.
Je kunt natuurlijk blijven zoeken naar de juiste staaf om dit doel te bereiken, maar een effectievere manier is de elektromagneer direct onder het wegdek plaatsen.
Hiervoor moest er wat ruimte gemaakt worden, maar met "piepschuim" is dit zo gebeurd.
Na het verwijderen van het piepschuim bleek de totale hoogte die haalbaar was onvoldoende om de mageneet in te kunnen bouwen.
Ook in de onderplaat (populieren triplex) moest een gat gemaakt worden om de inbouw mogelijk te maken.

176 175

Na de inbouw van de elektromageet is de werking uitvoerig getest met alle soorten voertuigen waarmee gereden kon worden.
Gelukkig bleek alles nu wel goed te functioneren.
Wordt het nu eindelijk eens tijd dat het defintieve wegdek wordt aangebracht.

Keer terug naar menu.

De aanleg van de wijngaard.


Op de hellingen van Unterkellerberg worden er wijngaarden aangelegd.
De ondergrond moest een aardekleur krijgen en hiervoor is in de afgelopen maanden de gebruikte gemalen koffie voor bewaard..
Door deze goed te laten drogen kan het goed gebruikt worden om aarde na te bootsen.

180 190
De gedroogde, gebruikte koffie, kan op nagenoeg gelijksoortige manier worden aangebracht zoals dat met strooigras en ballast is gedaan.
Het enige verschil is dat we eerst op een laagje onverdunde houtlijm de 1e laag gemalen koffie aanbrengen.
Na het aanbrengen wordt de 1e laag even stevig met de vingertoppen in de lijm gedrukt en wordt er een 2e dunne laag aangebracht.
Daarna wordt het eerst licht bevochtigen met een plantensproeier met gewoon schoon leidingwater en daarna druppelen we spaarzaam wat verdunde houtlijm over het geheel uit.
Het spaarzaam aanbrengen is een must omdat de verdunde houtlijm eenvoudig van de helling kan weglopen en dit op plaatsen terecht komt waar we het niet willen hebben.
De verdunde houtlijm bestaat uit 5 delen water en 1 deel houtlijm met een druppeltje afwasmiddel.
Nu laten we de zaak even rustig drogen.

Tijdens het drogen viel het oog op het nog openliggende talud aan de voorzijde van de weg.
Hierbij is het idee ontstaan om een opslagkelder voor wijnvaten te maken.

187 188
Er waren nog een paar delen van een arcade muur aanwezig van een oude brug en konden mooi gebruikt worden als kelderingang.
De boogdelen hebben we gebruikt als ombouw van de kelder.
Als ingang is er gekozen om een "open" gevel te gebruiken en bestaat uit een houte latwerk.
De doorgang naar de wijnkelder bestond in eerste instantie uit een enkele deur die open kon, maar bleek voor de vaten toch iets te smal.
Daarom de zaak maar verbouwd naar twee deuren die open konden.
Aan de bovenzijde van de ronde gevel zijn wat gaatjes gemaakt voor het aanbrengen van LED verlichting.
Omdat de weg naar boven loopt, is boven de arcade een muur opgetrokken die ongeveer een 8mm boven het wegdek uitkomt.
Door ook de wegzijde met een zelfde muur af te werken, wordt de totale muur aan de bovenzijde wat breder en kan deze ook de bovenzijde mooi afgewerkt worden.
Een kwastje verf en wat verwering aanbrengen doet de rest.

Nu ook hier een invulling aan is gegeven en de lijm van de aangebrachte aarde op de wijngaarde inmiddels is opgedroogd, gaan we weer verder met de aanleg van het bovenste deel van de wijngaard.
Voordat met het maken van wijnstokken is begonnen, zijn er eert wat foto's verzameld van bestaande wijngaarden om een goede indruk te krijgen.
Over het algemeen zijn het losse wijnstruiken, die in een lange rij achter elkaar staan.

213 216

Tussen de wijnstokken staan palen waartussen draden zijn gespannen.
218
Deze worden op verschillende hoogtes gespannen van paal tot paal.
Hierlangs kunnen de takken van de struik vanuit de stok zich vormen.
Als eerste zijn de palen gemaakt waarlangs de struik gaat groeien.
Een saté prikker van ca 4 cm die beetje bruin is geverfd voldoet hier prima.
Na plaatsing blijft er nog zo’n 2 a 2,5 cm over.

Deze palen zijn om de ca 3 a 4 cm in en rechte lijn naar beneden geplaatst.
Tussen deze stokken is aan de bovenzijde en in het midden een stuk ijzergaren gespannen.
Zo worden er een aantal rijen gevormd die parallel aan elkaar lopen met een tussen afstand van ca 2 cm.
Op de nu ontstane paden kan straks het druifplukkende Preiservolk hun werk doen.
Om de wijngaard compleet te maken, moeten er ook wijnstokken geplaatst gaan worden.
Deze zijn vervaardigd van drie dunne koperdraden die in elkaar zijn gedraaid.
Nadat deze in elkaar zijn gedraaid worden deze gesoldeerd en wordt het boven deel wat uit elkaar gebogen.
Vervolgens worden de stammen en takken voorzien van een donker bruine kleur.
Na het drogen wordt de takken voorzien van wat vlok materiaal van Woodland.
De wijnstok met takken kan nu geplaatst worden.
Voor deze wijngaard waren ongeveer 150 stuks nodig en is dus aardig wat werk.

Tijdens de aanplant is er ook wat gras en ander groen aangebracht. De paden kregen een wat lichtere kleur.
Zo hier en daar ook een Preisertje geplaatst die al druk in weer was.
Na de aanleg van deze wijngaard weer wat aandacht voor het wijn museum.

Bij het wijn museum is ook een kleine “Weinstube” aangelegd, je wilt tenslotte ook de wijn proeven die daar gemaakt wordt.
Ook aan de inrichting van het museum is gedacht en natuurlijk is er ook de nodige verlichting aangebracht.

222 226
Rondom het huis van de wijnboer wordt ook een tuin aangelegd en de toegang kan worden afgesloten met een hek.
Dit hek is gemaakt van een bestaand kunststof hek met paal en is ook draaibaar gemaakt.
Hiervoor is in de paal een dunne staaf aangebracht die onder de paal in een kleine buis gestoken kan worden.
De staaf bestaat uit een stuk koperdraad van ca 0,8mm dik. Deze staaf is in de paal gemaakt door deze met behulp van een soldeerbout er in te smelten.
Door de soldeerstift tegen het uiteinde van de staaf te houden wordt de staaf heet.
Nu kan met behulp van een kleine platbektang de verhitte staaf in de kunststof paal worden gedrukt.
Na het afkoelen van de staaf zit deze nu vast in het kunststof paaltje.
In de ondergrond wordt op het draaipunt van het hek een klein gaatje geboord, waarin een buisje met een binnendiameter van 1mm wordt geplaatst.
Het hek kan nu met het staafje in de buis worden gestoken en is nu beweegbaar.
Een likje verf voor de afwerking en het draaibare hek is gereed.

Door een defecte rioolbuis zijn er voor het museum werkzaamheden voor de reparatie aan de gang.
Natuurlijk niet zo leuk voor de bezoekers, maar het moest toch even gebeuren.

230 231
239 241
Tja..wat wil je....een klusje bij een weinstube, dat wordt gezellig..


Keer terug naar menu.


De laatste loodjes....Op een paar kleine dingen na, is de inrichting en aankleding van Unterkellerberg klaar.
Zo moest er nog parkeerplaatsen voo de bezoekers van het wijnmuseum worden aangelegd.

248 247
De werkzaamheden hebben zich inmiddels verplaatst naar de doorgaande weg langs het dorpje.
Vanwege te ernstige beschadigingen en uitgelopen lijmresten is het oude wegdek is daar weg gehaald.
Ook is er een begin gemaakt met de bouw van de helling langs de weg.
Als onderbouw is een fijnmazig aluminium gaas gespannen waar later een laag sculptamold over aangebracht wordt.
Sculptamold is eenvoudig klaar te maken en eenvoudig te verwerken.
Eventuele gemorste Sculptamold verwijder je eenvoudig met een vochtige doek, dit in tegenstelling tot gips, en is bovendien licht van gewicht.
Met Sculptamold kun je een prachtig landschap, met name grillige rotspartijen, realiseren.
Daarnaast is het bij het aanbrengen al stevig genoeg, dit in tegenstelling tot gips wat uitzakt of wegloopt.


Hierdoor kan het gelijk op het aluminium gaas worden aangebracht zonder dat het gaat doorlekken.
Omdat de verwerkingstijd van Sculptamold enkele uren bedraagd, is het ideaal om nog kleine aanpassingen te doen of bij te werken na het aanbrengen.
ook dat is bij gips veel lastiger.

245 246

Na volledige droging kunnen we verder met de aankleding van de helling.

255 254

Het nu opgevulde en aangeklede stuk krijgt later ook nog wat bomen.
Op dit moment is dat nog niet zo verstandig omdat er makkelijk beschadigingen kunnen optreden als er nog werkzaaheden aan het dorp moeten plaatsvinden.
Nu we het er toch over hebben, ook het laatste stukje helling moet nog voorzien worden met wijnranken.
Dit is op dezelfde wijze gedaan als bij de grote helling.
Onderaan deze laatste helling komt ook nog een klein stuk van een stadswal met toren te staan.
Ook de aankledeing bij de wijkelders aan de voorzijde oeten nog afgewerkt worden, maar doen we ook laten in verband met beschadigingen.


256 257
Keer terug naar menu.

Wordt vervolgt...

Tunnelbouw

Tunnels kunnen op een modelbaan naar zuid Duits/Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld niet ontbreken. Alle tunnelportalen en binnenwanden zijn geheel zelf ......

Bruggenbouw

In de modelbaan liggen een drietal bruggen. De brug die geplaatst is tussen de twee benen van de U is volledig zelfbouw. Verder zijn er nog twee dubbelspoors.....

Terug

Naar projecten of home page..


" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "