Rail materiaal

Na de grove schetsen van het baanplan moest er een keuze gemaakt worden voor het railmateriaal. Een van de belangrijkste afweging was het beschikbare materieel.
Met name het wat oudere materieel kan problemen ondervinden bij het kiezen van een te lage profiel hoogte.
Voor wagons en rijtuigen is dit simpel op te lossen door de wielen met een onjuiste flenshoogte te vervangen en zijn over het algemeen makkelijk verkrijgbaar. Bij locomotieven ligt de zaak een beetje gecompliceerder.
Het vervangen van de wielen is hier een stuk lastiger, en dat betreft dan met name het wat oudere materieel.
Zeker indien we praten over stoomlocomotieven kan dit leiden tot grote problemen omdat er in de meeste gevallen geen andere wielen beschikbaar zijn.
Vaak moeten de flenzen dan zelf aangepast worden, wat niet alleen inhoud dat het model nagenoeg in zijn geheel gedemonteerd moet worden, maar dat je ook over de juiste middelen moet beschikken om dit te kunnen realiseren.
Daar komt nog bij dat nagenoeg al het materieel nog in analoge uitvoering is, en er voor de ombouw naar digitaal voldoende ruimte moet zijn om de elektronica te kunnen plaatsen.

Al met al moet ik dus met een aantal zaken rekening houden.

Om te beginnen heb ik eerst maar eens een flexrail gekocht van Roco Line om het een en het ander te proberen.
Na het "proefrijden" op de rail met voornamelijk oud materieel was gebleken, dat er enkele rijtuigen waren die problemen hadden met het 2,1mm profielhoogte.
Er waren echter geen locomotieven die probleem hadden met deze profielhoogte.
Omdat er nog het nodige ongebruikte "oude" railmateriaal met een profielhoogte van 2,5mm (code 100) aanwezig was, heb ik besloten om dit in het schaduwstation te gebruiken.
Deze rail ligt niet in het zicht en stoort de 2,5mm profiel in ieder geval niet.
Voor de baan delen die in het zicht komen wordt Roco Line gebruikt met een profiel hoogte van 2,1mm, code 83.
De rede dat er is gekozen voor Roco Line is niet alleen de profiel hoogte, maar ook de verkrijgbaarheid en geometrie.

Iets over rail codes

Vaak wordt er gesproken over rail code. Deze rail code geeft de hoogte van het railprofiel in 1000ste inches aan.
Zo heeft code 100 een hoogte van 0,1 inch (2,5mm), code 55 een hoogte van 0,055 inch, ofwel 1,3mm .
Met andere worden hoe hoger het getal, hoe hoger het rail profiel is.

Hieronder een tabel met voorkomende codes en bij welke schaal deze toegepast kan worden.

Spoorstaaf-hoogte Code Schaal N Schaal TT Schaal H0
1,00 mm 40 X X -
1,30 mm 55 X X X
1,60 mm 60 X X X
1,80 mm 70 - X X
1,90 mm 75 - X X
2,00 mm 80 - X X
2,10 mm 83 - X X
2,30 mm 90 - - X
2,50 mm 100 - - X
2,70 mm 120 - - X


Het railprofiel wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de profiel hoogte, maar ook door de breedte en vorm.
In de praktijk is niet alleen de vorm maar ook het gewicht van de rail bepalend waarvoor de rail gebruikt kan worden.
Een code 83 rail correspondeert met een 132 lbs per yard (is ongeveer 60kg per strekende meter) en wordt in de praktijk het meest toegepast op het hoofdlijnen netwerk.
Voor de hoogte van de rail zou code 75 nog beter in de buurt komen van de werkelijkheid, maar geeft de nodige problemen met het aanwezige rollende materieel.
Code 83 is dus een rail type dat redelijk dicht in de buurt komt van de echte rail en bovendien geen problemen geeft met het aanwezige rollende materieel.
De keuze voor het rail materiaal is mede om deze rede op RocoLine gevallen.
Voor de overgang van code 100 naar code 83 rail zijn speciale overloop lasjes verkrijgbaar waardoor de twee verschillende soorten makkelijk met elkaar zijn te verbinden.
Besturing

Er zijn verschillende software pakketen die een geautomatiseerde treinloop mogelijk maken. Sommige zijn zeer beperkt, de andere heeft zeer uitgebreide mogelijkeheden .....

Digitale techniek

Door het enorme aanbod van verschillende digitale systemen, is het niet eenvoudig om een keuze te maken. Wel stond vast dat het DCC protocol ondersteund moest worden.......

Terug
Terug naar Home page....

" Als je de sporen volgt, kom je vanzelf op het eindstation. "